kéo xuống

Phật Pháp ứng dụng

Là nơi quý Phật tử tìm được lời giải đáp về các vấn đề xoay quanh cuộc sống như: Tình yêu - Gia đình, Sức khỏe, Trí tuệ - tâm hồn,... qua lời giảng giải của Thầy Thích Trúc Thái Minh

5 đại giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật

06 T1, 2022

5 đại giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật

Trong kinh Phật có kể câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa trước khi đắc thành quả vị Phật, Ngài có năm đại giấc mộng. Vậy những giấc mơ ấy là gì?

Xem thêm

Đọc thêm

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Sống nơi đâu cũng làm lợi ích cho chúng sinh

Người biết đạo không bao giờ làm khổ chúng sinh, mà chỉ tìm mọi cách cứu khổ chúng sinh, đó cũng chính là cứu cha mẹ nhiều kiếp của mình...

0 6

Sống nơi đâu cũng làm lợi ích cho chúng sinh

27 T4, 2021
27 T4, 2021
Tu tập không đâu xa mà ngay chính nơi thân tâm mình

Phật Pháp rất thiết thực và hiện tại. Không như một số tôn giáo khác, họ thường hứa hẹn với tín đồ là cứ sống và tu bây giờ, sau này chết sẽ được về thiên đường hay một cảnh giới nào đó.

1 109

Tu tập không đâu xa mà ngay chính nơi thân tâm mình

24 T10, 2020
24 T10, 2020
Ý nghĩa của lễ hội Hoa Cúc chùa Ba Vàng 2020 - Hướng về Miền Trung thân yêu

Biểu tượng hoa cúc trong Lễ hội Hoa Cúc chùa Ba Vàng năm 2020 mang ý nghĩa như thế nào? Để hiểu thêm về điều này, kính mời quý vị và các bạn cùng...

0 12

Ý nghĩa của lễ hội Hoa Cúc chùa Ba Vàng 2020 - Hướng về Miền Trung thân yêu