kéo xuống

Tâm linh - Nghi lễ

Cung cấp các thông tin, câu chuyện liên quan đến thế giới tâm linh trong hệ thống kinh điển Phật giáo và các câu chuyện chuyển hóa khổ đau nhờ thực hành Phật Pháp. Đặc biệt, chuyên mục còn đưa tới các kiến thức về tu tập và thờ cúng đúng Pháp để quý Phật tử dễ dàng áp dụng và thực hành.

7 năm ù tai đã chấm dứt nhờ 3 ngày tu theo Lễ Ngũ Bách Danh

24 T3, 2022

7 năm ù tai đã chấm dứt nhờ 3 ngày tu theo Lễ Ngũ Bách Danh

Tiếng ù kéo dài, con cho tay ngoáy vẫn không hết, khoảng 5 lần lễ lạy, bỗng chuyện kì lạ đã xảy ra…

Xem thêm

Đọc thêm