"Lý tưởng của Thầy là xây dựng Chùa Ba Vàng thành một tùng lâm, một trung tâm Phật giáo lớn để độ thật nhiều người, kết duyên với Phật Pháp và hướng thiện. Thầy cũng phát nguyện dù có bỏ xác, dù có chết ở đây Thầy cũng sẵn sàng!"

Thầy Thích Trúc Thái Minh

Câu Chuyện Về Thầy Thích Trúc Thái Minh

Phật Tử Hỏi - Thầy Trả Lời

Kinh Nikaya Giảng Giải