kéo xuống

Xuất gia - Hạnh đầu đà

Cập nhật bài viết, hình ảnh quý giá về hạnh tu đầu đà mà Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng đang thực hành. Ngoài ra, chuyên mục còn cung cấp những thông tin, kiến thức cho những ai có mong muốn tìm hiểu cũng như có tâm nguyện xuất gia và thực hành pháp đầu đà này.

Tiếp nối bước chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông - chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành Pháp đầu đà cao quý

15 T12, 2021

Tiếp nối bước chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông - chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành Pháp đầu đà cao quý

Phật Hoàng Trần Nhân Tông - một vị vua đứng đầu đất nước với quyền lực, danh vọng đỉnh cao nhưng Ngài đã từ bỏ ngai vàng để đầu trần chân đất, tu khổ hạnh...

Xem thêm

Đọc thêm