22 T3, 2024

Thái tử Tất Đạt Đa trốn nhà đi tu có phải vì không viên mãn đức hạnh?

Thái tử Tất Đạt Đa khi đi xuất gia phải trốn đi trong đêm, khiến cha mẹ vợ con đau lòng... Có phải việc ấy thể hiện Ngài không viên mãn đức hạnh?

23 0

22 T3, 2024

Thái tử Tất Đạt Đa trốn nhà đi tu có phải vì không viên mãn đức hạnh?

Thái tử Tất Đạt Đa khi đi xuất gia phải trốn đi trong đêm, khiến cha mẹ vợ con đau lòng... Có phải việc ấy thể hiện Ngài không viên mãn đức hạnh?

23 0
2

Bình luận (0)