kéo xuống

Hạnh đầu đà

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

18 T6, 2021

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Ai sớt bát cúng dường chư Tăng thì người đó sẽ được rất nhiều phước báu.

Xem thêm
Mới nhất

Đọc thêm

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử, nguyện mong đất nước thái hòa

Các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng thành tâm phát nguyện tu tập 1 tuần và phát nguyện sớt bát cúng dường chư Tăng để cầu nguyện cho quốc gia, xã hội được bình an, đất nước...

12 104

Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử, nguyện mong đất nước thái hòa

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng hướng nguyện cho đầy đủ nhân duyên để dập tắt cháy rừng Amazon

Cánh rừng Amazon đang bị cháy rất lớn, khiến cho rất nhiều muông thú ở đó bị chết cháy và khí độc lan tỏa rất rộng, làm ảnh hưởng đến thế giới chúng ta. Đại chúng hãy chắp tay, lắng tâm và hướng tới rừng Amazon.

4 71

Chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng hướng nguyện cho đầy đủ nhân duyên để dập tắt cháy rừng Amazon

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử trong “Lễ hội Hoa Cúc 2020 - Hướng về miền Trung thân yêu”

Với mong muốn nhân dân cũng như Phật tử về chùa tham dự “Lễ hội Hoa Cúc 2020 - Hướng về miền Trung thân yêu” đều được nương vào Tam Bảo mà tích lũy phước báu, chư Tăng Ni chùa Ba Vàng ôm bình bát...

3 25

Chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử trong “Lễ hội Hoa Cúc 2020 - Hướng về miền Trung thân yêu”

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Sư Phụ chúc phúc lành tới CLB Tuổi Trẻ nhân buổi sớt bát cúng dường

Các con được thực tập hạnh cúng dường, sớt bát đến chúng Tăng là nhân duyên để nhiều kiếp về sau, các con có được phước duyên lành tốt đẹp, thù thắng...

0 3

Sư Phụ chúc phúc lành tới CLB Tuổi Trẻ nhân buổi sớt bát cúng dường

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Bình bát của Sa môn, ruộng phước của chúng sinh

Thực hành lời dạy của Đức Phật, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giáo dưỡng chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng tu hành theo chính Pháp, thực hành hạnh khất thực...

8 520

Bình bát của Sa môn, ruộng phước của chúng sinh

29 T4, 2021
29 T4, 2021
Cúng dường bậc Sa-môn, gặt quả lành trong đời hiện tại và vị lai

Bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Ai sớt bát cúng dường chư Tăng thì người đó sẽ được rất nhiều phước báu...

1 51

Cúng dường bậc Sa-môn, gặt quả lành trong đời hiện tại và vị lai

29 T4, 2021
29 T4, 2021
Phật tử trong chùa dâng vật phẩm cúng dường tới Sư Phụ cùng chư Tăng tu tập trong rừng

Này các Tỳ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ.

0 9

Phật tử trong chùa dâng vật phẩm cúng dường tới Sư Phụ cùng chư Tăng tu tập trong rừng

29 T4, 2021
29 T4, 2021
Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản...

0 12

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù