kéo xuống

Hạnh đầu đà

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

18 T6, 2021

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

Xem thêm
Mới nhất

Đọc thêm

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Người khất sĩ cao quý nơi non thiêng Thành Đẳng

Khất thực là pháp nuôi thân mạng truyền thống của ba đời chư Phật và cũng là một trong 13 pháp đầu đà khổ hạnh mà Tăng chúng chùa Ba Vàng đang thực hành

122 2158

Người khất sĩ cao quý nơi non thiêng Thành Đẳng

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Nơi non thiêng Thành Đẳng, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà làm lợi ích chúng sinh

Vâng lời Đức Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng chùa Ba Vàng chân thật thực hành Pháp, nhập rừng chuyên tu, miên mật thực hành hạnh đầu đà, trước là để chuyển hóa mình, sau là để độ người, làm cho thế gian vơi bớt sầu đau, khổ ải...

28 758

Nơi non thiêng Thành Đẳng, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà làm lợi ích chúng sinh

06 T5, 2021
06 T5, 2021
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Đại đức Na Tiên từng nói những công năng, diệu dụng của 13 pháp đầu đà là không thể kể xiết. Pháp này được ví là nơi nương tựa, sanh trưởng của mọi thiện pháp...

83 2432

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

05 T5, 2021
05 T5, 2021
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập hạnh đầu đà như thời Đức Phật tại thế - sự tu tập hiếm có thời nay tại chùa Ba Vàng

89 2030

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử, nguyện mong đất nước thái hòa

Các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng thành tâm phát nguyện tu tập 1 tuần và phát nguyện sớt bát cúng dường chư Tăng để cầu nguyện cho quốc gia, xã hội được bình an, đất nước...

12 104

Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử, nguyện mong đất nước thái hòa

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng hướng nguyện cho đầy đủ nhân duyên để dập tắt cháy rừng Amazon

Cánh rừng Amazon đang bị cháy rất lớn, khiến cho rất nhiều muông thú ở đó bị chết cháy và khí độc lan tỏa rất rộng, làm ảnh hưởng đến thế giới chúng ta. Đại chúng hãy chắp tay, lắng tâm và hướng tới rừng Amazon.

4 71

Chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng hướng nguyện cho đầy đủ nhân duyên để dập tắt cháy rừng Amazon

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử trong “Lễ hội Hoa Cúc 2020 - Hướng về miền Trung thân yêu”

Với mong muốn nhân dân cũng như Phật tử về chùa tham dự “Lễ hội Hoa Cúc 2020 - Hướng về miền Trung thân yêu” đều được nương vào Tam Bảo mà tích lũy phước báu, chư Tăng Ni chùa Ba Vàng ôm bình bát...

3 25

Chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử trong “Lễ hội Hoa Cúc 2020 - Hướng về miền Trung thân yêu”

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Sư Phụ chúc phúc lành tới CLB Tuổi Trẻ nhân buổi sớt bát cúng dường

Các con được thực tập hạnh cúng dường, sớt bát đến chúng Tăng là nhân duyên để nhiều kiếp về sau, các con có được phước duyên lành tốt đẹp, thù thắng...

0 3

Sư Phụ chúc phúc lành tới CLB Tuổi Trẻ nhân buổi sớt bát cúng dường