10 T6, 2022

Những bước chân an lạc của người khất sĩ | Khất thực chùa Ba Vàng

Tại chùa Ba Vàng vào những buổi trưa ngày chủ nhật, Phật tử, nhân dân, du khách thập phương lại được hòa mình vào không khí trang nghiêm thanh tịnh mà vô cùng cao quý. Nhiều người đã không thể ngăn được những giọt nước mắt khi được thấy hình ảnh của Tăng đoàn trong màu huỳnh y rực rỡ, hai tay ôm bình bát và cất những bước chân thảnh thơi, nhẹ bước đi Khất thực hóa duyên cùng chí nguyện lớn lao quyết cắt đứt sợi dây phiền não...

214 3
31

10 T6, 2022

Những bước chân an lạc của người khất sĩ | Khất thực chùa Ba Vàng

Tại chùa Ba Vàng vào những buổi trưa ngày chủ nhật, Phật tử, nhân dân, du khách thập phương lại được hòa mình vào không khí trang nghiêm thanh tịnh mà vô cùng cao quý. Nhiều người đã không thể ngăn được những giọt nước mắt khi được thấy hình ảnh của Tăng đoàn trong màu huỳnh y rực rỡ, hai tay ôm bình bát và cất những bước chân thảnh thơi, nhẹ bước đi Khất thực hóa duyên cùng chí nguyện lớn lao quyết cắt đứt sợi dây phiền não...

214 3
31

Bình luận (3)