Văn kinh

Đọc thêm

11 T5, 2021
11 T5, 2021
Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa tại tinh xá nơi khu vườn Kỳ-đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo gồm đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị và một vạn vị Bồ Tát.

0 305

Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

08 T9, 2020
08 T9, 2020
Kinh Địa Tạng bổn nguyện

Chùa Ba Vàng ấn tống kinh Địa Tạng do Tam tạng Pháp sư Pháp Đăng Hán dịch, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch. Nội dung chính yếu của Kinh Địa Tạng xoay quanh chữ Hiếu...

0 49

Kinh Địa Tạng bổn nguyện

08 T9, 2020
08 T9, 2020
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển thượng, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

0 46

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Thượng

08 T9, 2020

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ

08 T9, 2020
08 T9, 2020
Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển trung, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

0 30

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện Quyển Trung

26 T8, 2020
26 T8, 2020
Kinh Vu Lan Bồn

Bài Kinh Vu Lan Bồn... Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung, Mục Liên mới được Lục thông...

0 4

Kinh Vu Lan Bồn

24 T8, 2020
24 T8, 2020
Kinh Từ bi (Metta Sutta)

Kinh Từ Bi (Metta Sutta). Một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại Tịnh xá Jetavana của ông phú hộ Anāthapiṇdika gần kinh thành Sāvatthi.

0 2

Kinh Từ bi (Metta Sutta)

24 T8, 2020
24 T8, 2020
Kinh Nguồn Gốc Khổ Đau

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời, khi khởi lên đưa đến bất lợi, đau khổ và bất an?...

0 2

Kinh Nguồn Gốc Khổ Đau

23 T8, 2020
23 T8, 2020
Kinh Cần Phải Nương Tựa

Kinh Cần Phải Nương Tựa. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Có ba hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt ở đời. Thế nào là ba?

0 1

Kinh Cần Phải Nương Tựa

23 T8, 2020
23 T8, 2020
Kinh Hàng Ma

Kinh Hàng Ma. Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Mahāmoggallāna trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumāragira, rừng Bhessakalāvana, vườn Lộc Uyển.

0 1

Kinh Hàng Ma