Thư viện kiến thức

Đọc thêm

04 T4, 2021
04 T4, 2021
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Ở những giây phút cuối cùng, trong một thân bệnh, Đức Phật vẫn độ cho người đệ tử cuối cùng, vẫn thuyết kinh. Những lời dạy của Ngài như lời của một...

0 2

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

17 T3, 2021
17 T3, 2021
4 Vị sứ giả chắp nối nhân duyên giác ngộ cho Thái Tử Tất Đạt Đa

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật chính là Thái tử Tất Đạt Đa của thành Ca Tỳ La Vệ, đất nước Ấn Độ cổ xưa. Ngay từ khi còn nhỏ cho tới...

1 23

4 Vị sứ giả chắp nối nhân duyên giác ngộ cho Thái Tử Tất Đạt Đa

20 T12, 2020
20 T12, 2020
Phật hoàng Trần Nhân Tông - Sư Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Đức vua Trần Nhân Tông sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, đến năm 41 tuổi, Ngài xuất gia tu hành, trở thành một vị Thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam.

2 19

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Sư Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

21 T10, 2020
21 T10, 2020
Giữ gìn văn hóa Phật giáo và dân tộc qua biểu tượng hoa cúc

Hoa cúc là một loài hoa rất giản dị, gần gũi với những đặc tính tốt đẹp, hoa cúc được coi là một trong những biểu tượng của văn hóa dân tộc và Phật giáo...

0 7

Giữ gìn văn hóa Phật giáo và dân tộc qua biểu tượng hoa cúc

26 T4, 2020
26 T4, 2020
Đức Phật ở trong thai mẹ có điểm gì khác biệt so với chúng sinh phàm tình?

Vì lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người, Ngài đản sinh nơi đời trong thân tướng của một con người...để tạo dựng hạnh phúc cho nhân thiên...

0 16

Đức Phật ở trong thai mẹ có điểm gì khác biệt so với chúng sinh phàm tình?

28 T2, 2020
28 T2, 2020
4 lần vượt thành tiếp xúc khổ đau cõi nhân thế, Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ tất cả để ra đi

Thái tử Tất Đạt Đa luôn được sống trong nhung lụa, hạnh phúc êm ấm, nhưng Ngài vẫn ưu tư một nỗi khắc khoải trong lòng. Ngài rất muốn biết cuộc sống bên...

1 7

4 lần vượt thành tiếp xúc khổ đau cõi nhân thế, Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ tất cả để ra đi

21 T5, 2019
21 T5, 2019
Ý nghĩa 7 bước chân của Đức Phật Thích Ca

Trong kinh, dạy về bảy bước đi khi Đức Phật Thích Ca đản sinh: “Ngài bước đi bảy bước, mỗi bước đều có hoa sen đỡ chân và mỗi bước Ngài nhìn một phương.”

0 55

Ý nghĩa 7 bước chân của Đức Phật Thích Ca

07 T5, 2019
07 T5, 2019
Đức Phật xuống trần gian với bản hoài gì?

Qua các kiếp tu hành, Đức Phật chứng được trí tuệ đó. Ngài thấy được tất cả chúng sinh cùng với Ngài đều đã từng là cha, là mẹ, anh em ruột thịt...

0 16

Đức Phật xuống trần gian với bản hoài gì?

28 T4, 2019
28 T4, 2019
Năm giấc mơ Thái tử Tất Đạt Đa mơ trước khi thành Phật

Trong kinh có kể câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa trước khi đắc đạo thành Phật thì Ngài cũng có 5 giấc mộng. Lúc ấy, Ngài cũng chưa giải ra được 5 giấc mơ này

0 15

Năm giấc mơ Thái tử Tất Đạt Đa mơ trước khi thành Phật