kéo xuống

Tu tập - Giác ngộ

Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

05 T1, 2021

Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

Tâm chúng ta thường chấp mọi thứ là thường nhưng chính kiến lại là vô thường. Tâm chúng ta mê lầm như vậy, cho nên chúng ta khổ. Bệnh này đã hằn sâu vào...

Xem thêm
Mới nhất

Đọc thêm

25 T7, 2021
25 T7, 2021
Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?...

32 4478

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

24 T7, 2021
24 T7, 2021
8 sắc thái khi phát tâm Bồ đề người tu học Phật cần biết

Tâm Bồ đề có thể nói là nhân để chứng thành quả vị Phật. Ai tu học Phật mà không phát tâm Bồ đề thì không thể thành Phật được. 8 sắc thái khi phát tâm Bồ Đề là...

3 1147

8 sắc thái khi phát tâm Bồ đề người tu học Phật cần biết

20 T7, 2021
20 T7, 2021
10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

Chúng ta phát tâm Bồ đề dù một lần trong đời sẽ là hạt giống cho muôn kiếp về sau để có duyên thành Phật, ra khỏi luân hồi sinh tử. Sau đây là 10 lý do để chúng ta

23 4078

10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

20 T7, 2021
20 T7, 2021
Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

Bồ đề tâm được hiểu là tâm giác ngộ, tâm bao trùm, rung chứa, thấu triệt tất cả. Bồ đề tâm là nguồn tâm căn bản, hướng dẫn cho chúng ta đi trên lộ trình đạt tới...

17 3714

Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

09 T7, 2021
09 T7, 2021
Tại sao nói: Tài sản cúng dường lên Tam Bảo chỉ có chư Tăng mới có quyền quản lý và sử dụng?

Tài sản nhân dân, Phật tử dâng cúng lên Tam Bảo thì tài sản đó thuộc quyền sở hữu của Tam Bảo và chư Tăng là người đại diện được toàn quyền quản lý và sử dụng

31 2270

Tại sao nói: Tài sản cúng dường lên Tam Bảo chỉ có chư Tăng mới có quyền quản lý và sử dụng?

20 T6, 2021
20 T6, 2021
Tam Bảo là nơi sinh phước, nơi cứu độ chúng sinh

Bất kỳ một ai, một Quốc gia nào xâm phạm Tam Bảo thì người đó, Quốc gia đó sẽ mất phước; nếu muốn quản lý Tam Bảo thì sẽ mất phước hơn nữa. Chúng ta tru diệt Phật Pháp là tự chúng ta tru diệt chính mình...

42 1707

Tam Bảo là nơi sinh phước, nơi cứu độ chúng sinh

17 T6, 2021
17 T6, 2021
10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 2)

Hành động “Vị Pháp thiêu thân” của Hòa thượng Thích Quảng Đức không chỉ thể hiện công đức to lớn đối với Phật giáo Việt Nam mà còn đóng góp to lớn và vô cùng cao quý cho đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam...

3 287

10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 2)

13 T6, 2021
13 T6, 2021
10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 1)

Ngày 11/6/1963 (tức 20/4 nhuận/Quý Mão) Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự châm lửa thiêu thân mình, từ hành động này của Ngài mà người con Phật rút ra được 10 bài học quý...

29 3344

10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 1)

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Người lái đò vĩ đại đưa chúng sinh qua bờ sinh tử

Đích của người đời là phải thành tựu được công danh sự nghiệp, tiền tài, được thỏa mãn ngũ dục. Còn mục đích của người xuất gia, người Phật tử là chèo con thuyền này đến được bến bờ giác ngộ, giải thoát...

170 3685

Người lái đò vĩ đại đưa chúng sinh qua bờ sinh tử