05 T5, 2024

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 74 (Rất hữu ích) | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đặt vị trí bát hương trên ban thờ sao cho đúng? Làm sao để hóa bệnh tật theo lời Phật dạy? Cách để báo hiệu cha mẹ trọn vẹn nhất…

1057 18
199

Bình luận (18)