kéo xuống

Trí tuệ - Tâm hồn

Lý tưởng tuổi trẻ, phải có tâm có tầm

24 T11, 2018

Lý tưởng tuổi trẻ, phải có tâm có tầm

Mình có tâm, có tầm như thế, mình sẽ được lợi ích, mình sẽ được phước báu. Người biết nghĩ cho số đông, biết lo cho cái rộng, người ấy sẽ được phước báu. Còn người chỉ bo bo biết chính mình thì phước báu chẳng bao nhiêu.

Xem thêm
Mới nhất

Đọc thêm

19 T10, 2019
19 T10, 2019
Để có cuộc sống hạnh phúc, bạn nên biết những điều này

Sau tất cả, mục đích của chúng ta khi sinh ra trên đời này là tìm cầu hạnh phúc. Cho nên, chúng ta phấn đấu cũng chỉ để có được cuộc sống hạnh phúc ...

5 231

Để có cuộc sống hạnh phúc, bạn nên biết những điều này

09 T1, 2019
09 T1, 2019
Phải hay được?

Các Thầy không đặt nặng sống "phải" kiếm ra tiền. Không phải nhiều tiền mới là mục đích của cuộc sống, mà mình phải sống có giá trị, phục vụ được...

4 111

Phải hay được?

24 T11, 2018
24 T11, 2018
Lòng biết ơn, từ tâm niệm nhỏ đến cả cuộc đời

Lòng biết ơn, từ tâm niệm nhỏ đến cả cuộc đời...Tâm biết ơn thật sự đối với phàm phù chúng ta rất ít. Chúng ta hay quên ơn, hay vô ơn và hay bội ơn!...

0 4

Lòng biết ơn, từ tâm niệm nhỏ đến cả cuộc đời