23 T12, 2022

Làm sao để trở thành người kiên định nhưng không bảo thủ?

Làm thế nào khi bất đồng quan điểm với người khác mà không bảo thủ, nhưng vẫn là người kiên định và nếu biết mình sai thì làm sao để dễ dàng chấp nhận ạ?

417 2
18

Bình luận (2)