kéo xuống

Thiền

Thiền là gì? Lợi ích của ngồi thiền theo góc nhìn đạo Phật

14 T9, 2021

Thiền là gì? Lợi ích của ngồi thiền theo góc nhìn đạo Phật

Thiền là phát minh đặc biệt của nhân loại. Trong những thập niên trở lại đây, thiền đã trở thành một trong những kỹ năng quan trọng. Vậy thiền có lợi ích gì?

Xem thêm
Mới nhất

Đọc thêm