Phát Bồ Đề Tâm

Đọc thêm

25 T7, 2021
25 T7, 2021
Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?...

0 6367

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

20 T7, 2021
20 T7, 2021
10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải 10 lý do để chúng ta dũng mãnh phát tâm Bồ đề. Vậy 10 lý do đó là gì? Kính mời quý Phật tử theo dõi qua bài viết này!

0 6028

10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu