Phát Bồ Đề Tâm

Đọc thêm

20 T7, 2021
20 T7, 2021
10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải 10 lý do để chúng ta dũng mãnh phát tâm Bồ đề. Vậy 10 lý do đó là gì? Kính mời quý Phật tử theo dõi qua bài viết này!

0 6028

10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

20 T7, 2021
20 T7, 2021
Lợi ích của phát tâm Bồ đề trên con đường học Phật

Tâm Bồ đề là tâm rộng lớn, tâm bao trùm, dung chứa, thấu triệt tất cả. Tâm Bồ đề cũng có nghĩa là tâm giác ngộ, giác ngộ là vì làm lợi ích cho chúng sinh

0 22921

Lợi ích của phát tâm Bồ đề trên con đường học Phật