21 T7, 2022

Thế nào là làm việc thiện trong tâm Bồ đề?

"Nếu làm việc thiện mà không có tâm Bồ Đề thì là hành động theo Ma vương. Vậy làm sao để biết việc thiện mình đang làm có trong tâm Bồ Đề hay không ạ?"

357 0
12

Bình luận (0)