17
81

Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

Tu tập - Giác ngộ, 20/7/2021 10:33
17
81

Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật có dạy: “Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên. Nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu Thánh đạo. Cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc”. 

Chúng ta tu hành cầu thành Phật đạo mà không phát tâm Bồ đề thì không thể thành Phật đạo được. Phải là nhân của phát Bồ đề tâm, phát Bồ đề nguyện và thực hành Bồ đề hạnh mới có thể thành tựu được Phật quả, đạt được giác ngộ tối thượng.

Vậy Bồ đề tâm là gì? Và lợi ích của việc phát tâm Bồ đề đối với người tu học Phật Pháp là như thế nào? Kính mời quý Phật tử cùng tìm hiểu lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây.

Bồ đề tâm là gì?

“Bồ đề” có nghĩa là giác. Bồ đề tâm được hiểu là tâm giác ngộ, tâm bao trùm, rung chứa, thấu triệt tất cả. Bồ đề tâm là nguồn tâm căn bản, hướng dẫn cho chúng ta đi trên lộ trình đạt tới quả vị Phật. Nếu tu đạo Phật mà không phát Bồ đề tâm thì không thể trở thành Phật được. Cho nên, Bồ đề tâm được coi là tinh tủy của Phật Pháp.

Thầy Thích Trúc Thái Minh phát Bồ đề tâm nguyện tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Thầy Thích Trúc Thái Minh phát Bồ đề tâm nguyện tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Tính chất của Bồ đề tâm?

Trong Phật Pháp, Bồ đề tâm được chia thành 2 loại: 

1. Bồ đề tâm tuyệt đối

Là tâm thanh tịnh, sáng suốt, trong sáng và có sẵn trong bản giác của chúng ta. Như mặt gương từ vô thủy kiếp đến nay vẫn sáng trong, tính giác sáng suốt của chúng ta cũng vậy từ trước tới nay đều không hề đổi khác. Chư Phật, các bậc Thánh nhân đều đã chứng đạt được Bồ đề tâm tuyệt đối.

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về chủ đề phát Bồ đề tâm (ảnh minh họa)

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về chủ đề phát Bồ đề tâm (ảnh minh họa)

2. Bồ đề tâm tương đối

Bồ đề tương đối là tâm ước nguyện, mong cầu được giác ngộ để cứu độ tất cả chúng sinh. Vì chỉ có giác ngộ mới cứu chúng sinh thoát được khổ đau. Cho nên phát tâm cầu thành Phật, cầu giác ngộ để độ tận chúng sinh. Tâm như vậy được gọi là Bồ đề tâm tương đối.

Ngoài ra, Bồ đề tâm còn được chia thành: Thanh văn Bồ đề tâm, Duyên giác Bồ đề tâm, Bồ Tát Bồ đề tâm, Phật Bồ đề tâm. Trong đó, Phật Bồ đề tâm là tối thượng hay còn gọi là Bồ đề Vô thượng Chính đẳng Chính giác.

Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm? 

Bồ đề tâm là chúa tể của mọi thiện Pháp, lý do phát khởi Bồ đề tâm được giải thích như sau:
1. Nhớ ơn nặng của chư Phật
2. Nhớ ơn sinh dưỡng của cha mẹ
3. Nhớ ơn của Sư trưởng
4. Nhớ ơn của đàn na tín chủ
5. Nhớ ơn chúng sinh
6. Nhớ khổ của sinh tử
7. Trọng bản tính Phật của mình
8. Sám hối nghiệp chướng
9. Cầu Vô thượng Bồ đề
10. Làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài

Bên cạnh 10 lý do trên, phát tâm Bồ đề còn giúp chúng ta không bị xui khiến, không có nhân duyên làm việc ác ở nhiều kiếp sau. Bởi phát tâm Bồ đề tức là phát tâm vì lợi ích của chúng sinh; vì lợi ích của chúng sinh nên chúng ta không thể làm việc ác. Cũng trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta làm việc thiện, tu thiện mà thiếu Bồ đề tâm thì vẫn là hành động theo Ma vương.

Đại lễ phát Bồ đề tâm vào ngày 19/6 âm lịch hằng năm tại chùa Ba Vàng (năm 2018)

Đại lễ phát Bồ đề tâm vào ngày 19/6 âm lịch hằng năm tại chùa Ba Vàng (năm 2018)

Bởi chúng ta hành thiện được phước báo và theo dòng nhân quả, chúng ta sẽ giàu sang phú quý, xinh đẹp rồi sống lâu, mạnh khỏe và lại thụ hưởng ngũ dục. Cứ như thế chúng ta lại sa đọa, chìm đắm. Cho nên, con đường đó gọi là con đường luân hồi. Mà Ma vương không thích giải thoát, chúng thích chúng ta tái sinh luân hồi thật lâu; thích chúng ta việc xấu ác để có đồng bọn. Cho nên chúng ta tuy làm việc thiện mà không có tâm Bồ đề thì chúng ta vẫn là hành động theo ý của Ma vương.

Không chỉ có thế, phát Bồ đề tâm còn đem lại lợi ích vô cùng lớn lao. Như vị hoàng tử mới sinh ra, dẫu chưa làm được việc gì lớn nhưng địa vị cao quý hơn tất cả những quan đại thần. Cũng vậy, người sơ khởi phát tâm Bồ đề mặc dù là phàm phu nhưng cũng được xếp vào dòng giống nhà Phật, vào hàng Bồ Tát. Nếu chúng ta không phát được tâm Bồ đề thì chưa thể vào được dòng giống của Như Lai. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy:

“Muốn thấy thập phương tất cả Phật
Muốn ban vô tận công đức tạng
Muốn diệt chúng sinh tất cả khổ
Phải nên mau phát Bồ đề tâm”.

Hàng ngàn Phật tử từ nhiều nơi đã vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự lễ Phát Bồ đề tâm (năm 2019)

Hàng ngàn Phật tử từ nhiều nơi đã vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự lễ Phát Bồ đề tâm (năm 2019)

Chúng ta tu hành cầu thành Phật đạo mà không phát tâm Bồ đề thì không thể thành Phật đạo được; cũng giống như không thể nấu cát thành cơm. Phải là nhân của phát Bồ đề tâm, phát Bồ đề nguyện và thực hành Bồ đề hạnh mới có thể thành tựu được Phật quả, đạt được giác ngộ tối thượng. Cho nên tâm Bồ đề là tâm rất quý. Người đệ tử Phật khi thực hành tâm nguyện Bồ đề thì sẽ làm các công đức Bồ đề - là công đức rộng lớn vì lợi ích chúng sinh. Các công đức rộng lớn đó vượt qua phước báo của thế gian, vượt qua phước báo của cõi Trời. Nhờ có nguyện này mà người tu hành có lòng tin kiên cố, không bị thối chuyển để đi tới con đường giác ngộ, thành tựu đạo quả.

Mong rằng qua bài viết trên, quý Phật tử hiểu hơn về công đức cũng như lợi ích to lớn của việc phát tâm mong muốn giác ngộ thành Phật. Từ đó, thực hành lời Phật dạy sao cho đạo tâm luôn được kiên cố, lớn mạnh, tinh tấn tu tập để liễu thoát luân hồi sinh tử.

Bài liên quan
81
CHIA SẺ
Bình luận (17)

Đọc thêm

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 466

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 61

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

14 T8, 2021
14 T8, 2021
Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

Tháng 7 Vu Lan báo hiếu, chúng ta làm lễ cúng dường trai Tăng, hồi hướng phước báu cho gia tiên tiền tổ, thân nhân đã quá vãng của mình, chắc chắn họ được rất nhiều lợi ích.

8 921

Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

11 T8, 2021
11 T8, 2021
Hiểu về vô thường sẽ giúp chúng ta sống tự tại, vơi bớt khổ đau

Thế gian này vô thường nhưng mấy ai giác ngộ sự thật này? Hầu hết mọi người nghĩ rằng, vạn sự vạn vật sẽ mãi thường còn, không thay đổi, không mất đi.

7 1016

Hiểu về vô thường sẽ giúp chúng ta sống tự tại, vơi bớt khổ đau

09 T8, 2021
09 T8, 2021
Những bài học quý từ con bò giúp chúng ta tiến bước trên con đường cầu hạnh phúc giải thoát

Dù là ai cũng nhất khoát phải đi trên con đường phạm hạnh mới có thể đến được mục đích tối hậu của cuộc đời, muốn chối bỏ cũng không được...

0 67

Những bài học quý từ con bò giúp chúng ta tiến bước trên con đường cầu hạnh phúc giải thoát

30 T7, 2021
30 T7, 2021
Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

Sau khi phát nguyện, chúng ta sẽ thực hành công hạnh Bồ đề, bằng việc tinh tấn thực hành thiện Pháp, không thoái chuyển. Hễ việc nào là thiện...

0 93

Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

25 T7, 2021
25 T7, 2021
Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?...

32 4478

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!