24
104

Giữ tâm an một chỗ, không việc gì không thành tựu

Trí tuệ - Tâm hồn, 04/5/2021 14:21
24
104

Kính thưa đại chúng!

Đức Phật dạy khi tu được tâm an định thì mọi việc tốt lành - “Tâm an vạn pháp an”, “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”. Đây là câu thần chú của nhà Phật. Trong những lúc nguy nan, chúng ta tĩnh được tâm lại thì sẽ vượt qua được nguy nan. Ngược lại, nếu rối tâm, việc sẽ hỏng và xảy ra hậu quả nặng. Cho nên, Đức Phật dạy “chế tâm” - tức chế ngự tâm mình, “nhất xứ” - tức an một chỗ, giữ cho tâm an ổn một chỗ thì “vô sự bất biện” - không sự gì không thành tựu.

Vì thế, chúng ta đang mong cầu một việc được thành tựu thì phải biết giữ tâm an trước việc đó. Nếu tâm không an, việc sẽ không thành, không những bị người phá mà có thể còn bị ma quỷ phá.
Ví dụ, ở cơ quan có vị Giám đốc sắp nghỉ hưu và có 2, 3 vị Phó Giám đốc ứng cử vào vị trí đó. Nếu chúng ta mong được làm Giám đốc và thể hiện ra mặt sự mong mỏi này, các vị Phó Giám đốc kia biết được sẽ chọc phá chúng ta, không những con người mà ma quỷ, quỷ thần cũng phá. Nhưng tâm an lại dễ được. Đó là bí quyết. Cứ giữ tâm an thì dù được hay không được cũng không thành vấn đề.

Có người nôn nóng là tâm không an. Hay có người ngoài mặt tỏ vẻ không có gì, nhưng tâm thật sự chưa an thì cũng không được. Vì sóng tâm linh, thước đo tâm linh ở chiều sâu bên trong, nhà Phật gọi là công đức, âm đức. Ở vị trí nào là phải có phước đức, âm đức của mình ở vị trí đó, không phải mong mà được. Khi chúng ta đủ phước đức, chúng ta không làm gì cũng sẽ được đẩy lên vị trí đó. Nhưng nếu chúng ta không đủ phước để được ở vị trí này mà chúng ta gắng đạt thì dù có được cũng sẽ bị họa. Tinh thần nhà Phật thấy rất rõ điều này.

Giống như trong kinh Nhân Quả, Đức Phật dạy: “Chớ bảo làm quan là chuyện dễ / Không tu phước ấy đến từ đâu”. Không tu không có phước làm quan được, cho nên chúng ta phải biết tất cả đều ở công đức tu hành của chính mình.

_(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Đức hạnh của người xuất gia”)

Giữ tâm an một chỗ, không việc gì không thành tựu

Giữ tâm an một chỗ, không việc gì không thành tựu

Bài liên quan
104
CHIA SẺ
Bình luận (24)

Đọc thêm

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Ai chăm chỉ khám phá vườn tâm, người đó sẽ hạnh phúc!

Chắc chắn, nếu ai chăm chỉ, chịu khó tìm hiểu, khám phá, rồi làm việc với mảnh vườn tâm thì người đó sống sẽ hạnh phúc, thành đạt trong cuộc đời này.

23 965

Ai chăm chỉ khám phá vườn tâm, người đó sẽ hạnh phúc!

30 T1, 2021
30 T1, 2021
Bài học từ sự an lạc của vị trời Đế Thích

Trời Đế Thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Tương tự như thế, vị Tỳ-kheo không bao giờ chán nản trong cõi thanh vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng.

1 42

Bài học từ sự an lạc của vị trời Đế Thích

12 T1, 2021
12 T1, 2021
Như mặt trăng tròn dần về giữa tháng, tu tập cũng dần dần mà đạt đến Thánh quả

Điều thứ nhất Ngài Na Tiên dạy chúng ta, học mặt trăng, thì phải biết tu tập là quá trình tiến lên dần dần, từng bước, từng bước, chúng ta chăm chỉ từng...

1 35

Như mặt trăng tròn dần về giữa tháng, tu tập cũng dần dần mà đạt đến Thánh quả

12 T1, 2021
12 T1, 2021
Giữ thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng

Chúng ta phải dùng chổi thiện niệm để quét đi những cái bất thiện, làm sạch tâm mình, không để cho hạt giống phiền não có chỗ bám và mọc rễ ra được...

3 103

Giữ thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng

05 T1, 2021
05 T1, 2021
Cuộc đời là hiện tướng của tâm

Những người thường khởi tâm ác, bất thiện thì hay bất an, mệt mỏi,... Còn người nào từ sáng đến tối thường nghĩ (thường khởi nghĩ) những điều tốt lành,...

24 349

Cuộc đời là hiện tướng của tâm

19 T10, 2019
19 T10, 2019
Để có cuộc sống hạnh phúc, bạn nên biết những điều này

Sau tất cả, mục đích của chúng ta khi sinh ra trên đời này là tìm cầu hạnh phúc. Cho nên, chúng ta phấn đấu cũng chỉ để có được cuộc sống hạnh phúc ...

5 198

Để có cuộc sống hạnh phúc, bạn nên biết những điều này