0
9

Bài học từ con chim Venàhika mái đối với người đệ tử Phật

Trí tuệ - Tâm hồn, 07/11/2021 09:15
0
9

Kính thưa đại chúng! Chúng ta học được ở con chim Venàhikà mái những điều rất căn bản đối với việc tu hành.

Thứ nhất, chúng ta phải biết nhốt phiền não vào trong tổ giới luật.

Chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa cung thỉnh Sư Phụ quang lâm chính điện, giảng Pháp cho tứ chúng được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo, học lời Phật dạy

Chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa cung thỉnh Sư Phụ quang lâm chính điện, giảng Pháp cho tứ chúng được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo, học lời Phật dạy

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh lễ Phật trước khi bắt đầu buổi giảng Pháp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh lễ Phật trước khi bắt đầu buổi giảng Pháp

Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đại diện dâng lời thỉnh Pháp

Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đại diện dâng lời thỉnh Pháp

Ngày 30/9/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm chính điện, từ bi giảng giải câu 220 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp -

Ngày 30/9/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm chính điện, từ bi giảng giải câu 220 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - "Học từ chim Venàhikà mái"

Giới luật là nền tảng, là gốc sinh ra mọi đức tốt của chúng ta. Giới đức lại là nền tảng căn bản của mọi sự hạnh phúc... Bởi vậy, một người đệ tử Phật phải trân quý giới luật và thực hành giới luật,...

Thứ hai, chúng ta phải biết quản lý, canh cửa tổ phiền não bằng việc tu tập niệm thân - quán thân hành niệm và quán vọng tưởng, xả ly vọng tưởng ở ý căn của mình.

Chư Tăng chùa Ba Vàng chăm chú ghi chép lại những lời giảng của Sư Phụ.

Chư Tăng chùa Ba Vàng chăm chú ghi chép lại những lời giảng của Sư Phụ.

Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa tham gia buổi học Pháp

Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa tham gia buổi học Pháp

Với điều kiện tình hình dịch ổn định, Phật tử đạo tràng Trúc Quang Bắc Từ Liêm tập trung thành nhóm nhỏ để tham gia buổi học Pháp trực tuyến

Với điều kiện tình hình dịch ổn định, Phật tử đạo tràng Trúc Quang Bắc Từ Liêm tập trung thành nhóm nhỏ để tham gia buổi học Pháp trực tuyến

Thứ ba, chúng ta biết quý rừng và tu tập độc cư. Trong khi tu tập, nếu chúng ta thấy năng lượng xuống, tâm yếu đi thì phải biết nương tựa vào Tăng để được chư Tăng tiếp thêm năng lượng cho mình. Thời nay có nhiều Phật tử tự tu tập, không cần chư Tăng - điều đó rất nguy hiểm. Ngay những vị xuất gia cũng phải nương tựa vào Tăng, như trời Phạm Thiên - vị trời thỉnh Đức Phật chuyển Pháp luân còn bạch với Phật rằng, chư Tăng lúc nào thấy sự tu tập xuống cấp thì phải biết quay lại nương tựa vào chúng Tăng. Cho nên, người hành giả, người Phật tử phải có một tâm tuyệt đối tin kính, nương tựa vào chúng Tăng, nhất là một Tăng đoàn có tu tập thanh tịnh. Như thế, chúng ta sẽ được lợi ích cho bản thân vô cùng. Đại chúng cũng đã thấy rất nhiều người phát tâm nương tựa chư Tăng, tu tập, làm phước, rồi hồi hướng giúp gia đình được chuyển hóa nghiệp chướng, bệnh tật và được nhiều điều tốt đẹp. Đó là do công đức nương tựa vào Tăng.

Trên đây là những điều rất mấu chốt chúng ta học từ con chim Venàhikà mái. Thầy mong đại chúng hiểu và tinh tấn tu tập.

Do ảnh hưởng của đại dịсн CV-19, Phật tử chùa Ba Vàng ở trong và nước ngoài vẫn chưa thể về chùa tu tập, nghe giảng trực tiếp, nhưng với tâm mong cầu, khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Như Lai, các Phật tử đã sắp xếp thời gian, công việc để nghe Pháp tại gia

Do ảnh hưởng của đại dịсн CV-19, Phật tử chùa Ba Vàng ở trong và nước ngoài vẫn chưa thể về chùa tu tập, nghe giảng trực tiếp, nhưng với tâm mong cầu, khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Như Lai, các Phật tử đã sắp xếp thời gian, công việc để nghe Pháp tại gia

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Học từ chim Venàhikà mái" - câu 220 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, ngày 30/9/Tân Sửu.)

Bài liên quan
9
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

10 T9, 2023
10 T9, 2023
Trí tuệ là gì? Muốn có trí tuệ sáng suốt phải biết những điều sau

Trí tuệ là điều ai cũng mong muốn sở hữu để có được thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Để biết cách phát triển trí tuệ, cùng đón đọc bài viết dưới đây!

32 466

Trí tuệ là gì? Muốn có trí tuệ sáng suốt phải biết những điều sau

10 T3, 2023
10 T3, 2023
5 điều nhân quả nên khắc ghi

Nếu ta chấp nhặt lỗi, không biết tha thứ cho người thì ta tự trói mình, khiến bản thân đau khổ. Nhưng nếu biết tha thứ cho người là chúng ta đã mở lòng mình ra, từ đó bản thân được thanh thản, an lạc.

3 55

5 điều nhân quả nên khắc ghi

05 T12, 2022
05 T12, 2022
Tiếp nối ngọn đuốc trí tuệ từ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đức Sơ tổ giáng trần đã mồi ngọn đèn trí tuệ của mình với ánh sáng chân lý từ nơi Đức Thế Tôn để lại. Với lòng từ bi, Ngài mang ánh sáng đó rộng truyền tiếp nối, khiến cho mạng mạch Phật Pháp tiếp nối mãi đến ngày nay.

15 943

Tiếp nối ngọn đuốc trí tuệ từ Phật hoàng Trần Nhân Tông

24 T10, 2022
24 T10, 2022
Sư Phụ dạy quán thân trên bước chân - Tưởng đơn giản nhưng kết quả phi thường

Đức Phật dạy chúng ta phải tỉnh giác trong tất cả oai nghi, trong đó có bước chân. Việc tu tập này gọi là thiền chính niệm, đem tâm trở lại thân, thân hành thế nào thì tâm rõ biết thế đó.

23 2132

Sư Phụ dạy quán thân trên bước chân - Tưởng đơn giản nhưng kết quả phi thường

06 T6, 2022
06 T6, 2022
Bài học về cách chọn hoàn cảnh sống

Một vị Tỳ-kheo phải biết chọn cảnh thuận lợi cho việc tu tập và dụng tâm của mình. Nhất là hành giả sơ cơ thì phải chọn nơi núi rừng u tĩnh, suối chảy, thông reo để trợ duyên cho việc thiền định, quán chiếu của mình. Đây gọi là thuận cảnh để tu tập.

39 84

Bài học về cách chọn hoàn cảnh sống

01 T5, 2022
01 T5, 2022
Đón mừng lễ Phật đản - Phật tử xa xứ đã sẵn sàng trở về "Nhà"

Những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc, những đêm mất ngủ vì háo hức, những buổi tăng ca không biết mệt mỏi…tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ câu chuyện được

15 1334

Đón mừng lễ Phật đản - Phật tử xa xứ đã sẵn sàng trở về 'Nhà'

09 T11, 2021
09 T11, 2021
Làm giàu đạo đức và trí tuệ cho mình để được lợi ích cho đời này và nhiều đời sau

Đạo đức và trí tuệ là hai thứ mà sau khi chúng ta bỏ thân sẽ mang sang kiếp sau cũng như vô lượng kiếp sau, và sinh ra vô vàn lợi ích, lợi tức cho chúng ta sau này.

12 882

Làm giàu đạo đức và trí tuệ cho mình để được lợi ích cho đời này và nhiều đời sau