0
5

Bài học từ con chim Venàhika mái đối với người đệ tử Phật

Trí tuệ - Tâm hồn, 07/11/2021 09:15
0
5

Kính thưa đại chúng! Chúng ta học được ở con chim Venàhikà mái những điều rất căn bản đối với việc tu hành.

Thứ nhất, chúng ta phải biết nhốt phiền não vào trong tổ giới luật.

Chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa cung thỉnh Sư Phụ quang lâm chính điện, giảng Pháp cho tứ chúng được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo, học lời Phật dạy

Chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa cung thỉnh Sư Phụ quang lâm chính điện, giảng Pháp cho tứ chúng được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo, học lời Phật dạy

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh lễ Phật trước khi bắt đầu buổi giảng Pháp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh lễ Phật trước khi bắt đầu buổi giảng Pháp

Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đại diện dâng lời thỉnh Pháp

Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đại diện dâng lời thỉnh Pháp

Ngày 30/9/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm chính điện, từ bi giảng giải câu 220 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp -

Ngày 30/9/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm chính điện, từ bi giảng giải câu 220 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - "Học từ chim Venàhikà mái"

Giới luật là nền tảng, là gốc sinh ra mọi đức tốt của chúng ta. Giới đức lại là nền tảng căn bản của mọi sự hạnh phúc... Bởi vậy, một người đệ tử Phật phải trân quý giới luật và thực hành giới luật,...

Thứ hai, chúng ta phải biết quản lý, canh cửa tổ phiền não bằng việc tu tập niệm thân - quán thân hành niệm và quán vọng tưởng, xả ly vọng tưởng ở ý căn của mình.

Chư Tăng chùa Ba Vàng chăm chú ghi chép lại những lời giảng của Sư Phụ.

Chư Tăng chùa Ba Vàng chăm chú ghi chép lại những lời giảng của Sư Phụ.

Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa tham gia buổi học Pháp

Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa tham gia buổi học Pháp

Với điều kiện tình hình dịch ổn định, Phật tử đạo tràng Trúc Quang Bắc Từ Liêm tập trung thành nhóm nhỏ để tham gia buổi học Pháp trực tuyến

Với điều kiện tình hình dịch ổn định, Phật tử đạo tràng Trúc Quang Bắc Từ Liêm tập trung thành nhóm nhỏ để tham gia buổi học Pháp trực tuyến

Thứ ba, chúng ta biết quý rừng và tu tập độc cư. Trong khi tu tập, nếu chúng ta thấy năng lượng xuống, tâm yếu đi thì phải biết nương tựa vào Tăng để được chư Tăng tiếp thêm năng lượng cho mình. Thời nay có nhiều Phật tử tự tu tập, không cần chư Tăng - điều đó rất nguy hiểm. Ngay những vị xuất gia cũng phải nương tựa vào Tăng, như trời Phạm Thiên - vị trời thỉnh Đức Phật chuyển Pháp luân còn bạch với Phật rằng, chư Tăng lúc nào thấy sự tu tập xuống cấp thì phải biết quay lại nương tựa vào chúng Tăng. Cho nên, người hành giả, người Phật tử phải có một tâm tuyệt đối tin kính, nương tựa vào chúng Tăng, nhất là một Tăng đoàn có tu tập thanh tịnh. Như thế, chúng ta sẽ được lợi ích cho bản thân vô cùng. Đại chúng cũng đã thấy rất nhiều người phát tâm nương tựa chư Tăng, tu tập, làm phước, rồi hồi hướng giúp gia đình được chuyển hóa nghiệp chướng, bệnh tật và được nhiều điều tốt đẹp. Đó là do công đức nương tựa vào Tăng.

Trên đây là những điều rất mấu chốt chúng ta học từ con chim Venàhikà mái. Thầy mong đại chúng hiểu và tinh tấn tu tập.

Do ảnh hưởng của đại dịсн CV-19, Phật tử chùa Ba Vàng ở trong và nước ngoài vẫn chưa thể về chùa tu tập, nghe giảng trực tiếp, nhưng với tâm mong cầu, khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Như Lai, các Phật tử đã sắp xếp thời gian, công việc để nghe Pháp tại gia

Do ảnh hưởng của đại dịсн CV-19, Phật tử chùa Ba Vàng ở trong và nước ngoài vẫn chưa thể về chùa tu tập, nghe giảng trực tiếp, nhưng với tâm mong cầu, khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Như Lai, các Phật tử đã sắp xếp thời gian, công việc để nghe Pháp tại gia

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Học từ chim Venàhikà mái" - câu 220 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, ngày 30/9/Tân Sửu.)

Bài liên quan
5
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

09 T11, 2021
09 T11, 2021
Làm giàu đạo đức và trí tuệ cho mình để được lợi ích cho đời này và nhiều đời sau

Đạo đức và trí tuệ là hai thứ mà sau khi chúng ta bỏ thân sẽ mang sang kiếp sau cũng như vô lượng kiếp sau, và sinh ra vô vàn lợi ích, lợi tức cho chúng ta sau này.

10 816

Làm giàu đạo đức và trí tuệ cho mình để được lợi ích cho đời này và nhiều đời sau

16 T10, 2021
16 T10, 2021
Người sống thiện lành được quỷ thần hộ trì

Thầy mong đại chúng hãy sống thiện, tu tập đầy đủ giới đức... Như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được rất nhiều quỷ thần, thiện thần hộ trì, khiến chúng ta được an lành.

7 1078

Người sống thiện lành được quỷ thần hộ trì

06 T10, 2021
06 T10, 2021
Người ít ham muốn, biết làm chủ dục sẽ được an lạc

Chúng ta thấy trên đời, có những người ở trong trường danh lợi rất khổ. Họ làm nô lệ cho dục vọng và những khoái lạc về vật chất, nên sẵn sàng luồn cúi, nịnh nọt, bợ đỡ người khác khiến hạ thấp nhân phẩm của mình.

19 941

Người ít ham muốn, biết làm chủ dục sẽ được an lạc

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Việc gì chúng ta cũng muốn biết nhưng cái ở ngay gần mình lại không biết gì!

Tại sao vừa hôm qua tâm vui vẻ, phấn chấn; hôm nay nó lại uể oải, chán đời? Tại sao hôm qua mình hăng hái, hôm nay mình lại lui sụt, gọi là “sáng yêu, chiều ghét”?

24 257

Việc gì chúng ta cũng muốn biết nhưng cái ở ngay gần mình lại không biết gì!

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Đừng chạy theo ngoại cảnh mà quên mất chính mình!

Thế giới này mênh mông, bất tận như vậy, làm sao tìm hiểu hết được? Nên hãy quay về hiểu chính mình đi. Mình với mình mới là thiết thực nhất, còn ai gần hơn mình bằng chính mình với mình

15 217

Đừng chạy theo ngoại cảnh mà quên mất chính mình!

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Giữ tâm an một chỗ, không việc gì không thành tựu

Đức Phật dạy khi tu được tâm an định thì mọi việc tốt lành - “Tâm an vạn pháp an”, “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”. Đây là câu thần chú của nhà Phật. Trong những lúc nguy nan, chúng ta tĩnh được tâm lại thì sẽ vượt qua được nguy nan.

24 1132

Giữ tâm an một chỗ, không việc gì không thành tựu