170
340

Người lái đò vĩ đại đưa chúng sinh qua bờ sinh tử

Tu tập - Giác ngộ, 06/5/2021 19:55
170
340

“Hãy coi cuộc đời như biển. Mỗi chúng ta đang chèo lái một chiếc thuyền trên biển khơi mênh mông này. Chúng ta làm sao lái con thuyền đời đến đích mình đặt ra. Đích của người đời là phải thành tựu được công danh sự nghiệp, tiền tài, được thỏa mãn ngũ dục. Còn mục đích của người xuất gia, người Phật tử là chèo con thuyền này đến được bến bờ giác ngộ, giải thoát”. - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nguyện là người lái đò đưa chúng sinh cập bến giải thoát, đạt an vui, hạnh phúc chân thật; Thầy Thích Trúc Thái Minh ngày đêm nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, thực hành pháp hạnh, đương đầu với mọi phong ba bão táp khi chèo lái con thuyền Phật Pháp.

Trí tuệ của Thầy Thích Trúc Thái Minh như ngọn đăng giữa đêm đen u tối (hình ảnh Thầy Thích Trúc Thái Minh năm 2020)

Trí tuệ của Thầy Thích Trúc Thái Minh như ngọn đăng giữa đêm đen u tối (hình ảnh Thầy Thích Trúc Thái Minh năm 2020)

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp, Ngài Na Tiên dạy: Chiếc thuyền ra khơi phải sẵn sàng chịu đựng mọi phong ba bão táp, phải đương đầu với đá ngầm, nước xoáy,... Tương tự như thế, vị Tỳ kheo cũng phải sẵn sàng chịu đựng mọi sóng gió phiền não, những cạm bẫy, những hệ lụy phát sinh từ lợi lộc, danh vọng, lời khen, sự cung kính, lễ bái và tứ sự cúng dường,... Cũng như vậy, Thầy Thích Trúc Thái Minh, dù trên con đường hành đạo có mỏi mệt, gian truân cũng không buông tay chèo vì lợi ích của muôn loài.

Phật Pháp là chiếc thuyền sáng duy nhất đưa chúng sinh vượt biển khổ sông mê (hình ảnh Thầy Thích Trúc Thái Minh năm 2020)

Phật Pháp là chiếc thuyền sáng duy nhất đưa chúng sinh vượt biển khổ sông mê (hình ảnh Thầy Thích Trúc Thái Minh năm 2020)

Trước biển cuộc đời mênh mông u tối, Thầy với trí tuệ ngời sáng như ngọn đăng rực rỡ giữa màn đêm - là người lái đò cao quý giúp chúng sinh không lầm đường lạc lối mà được đặt chân đến bến bờ giải thoát, dứt khỏi sinh tử luân hồi.

Bài liên quan
340
CHIA SẺ
Bình luận (170)

Đọc thêm

25 T7, 2021
25 T7, 2021
Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?...

20 3164

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

24 T7, 2021
24 T7, 2021
8 sắc thái khi phát tâm Bồ đề người tu học Phật cần biết

Tâm Bồ đề có thể nói là nhân để chứng thành quả vị Phật. Ai tu học Phật mà không phát tâm Bồ đề thì không thể thành Phật được. 8 sắc thái khi phát tâm Bồ Đề là...

3 1054

8 sắc thái khi phát tâm Bồ đề người tu học Phật cần biết

20 T7, 2021
20 T7, 2021
10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

Chúng ta phát tâm Bồ đề dù một lần trong đời sẽ là hạt giống cho muôn kiếp về sau để có duyên thành Phật, ra khỏi luân hồi sinh tử. Sau đây là 10 lý do để chúng ta

22 3593

10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

20 T7, 2021
20 T7, 2021
Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

Bồ đề tâm được hiểu là tâm giác ngộ, tâm bao trùm, rung chứa, thấu triệt tất cả. Bồ đề tâm là nguồn tâm căn bản, hướng dẫn cho chúng ta đi trên lộ trình đạt tới...

17 3221

Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

09 T7, 2021
09 T7, 2021
Tại sao nói: Tài sản cúng dường lên Tam Bảo chỉ có chư Tăng mới có quyền quản lý và sử dụng?

Tài sản nhân dân, Phật tử dâng cúng lên Tam Bảo thì tài sản đó thuộc quyền sở hữu của Tam Bảo và chư Tăng là người đại diện được toàn quyền quản lý và sử dụng

31 2235

Tại sao nói: Tài sản cúng dường lên Tam Bảo chỉ có chư Tăng mới có quyền quản lý và sử dụng?

20 T6, 2021
20 T6, 2021
Tam Bảo là nơi sinh phước, nơi cứu độ chúng sinh

Bất kỳ một ai, một Quốc gia nào xâm phạm Tam Bảo thì người đó, Quốc gia đó sẽ mất phước; nếu muốn quản lý Tam Bảo thì sẽ mất phước hơn nữa. Chúng ta tru diệt Phật Pháp là tự chúng ta tru diệt chính mình...

42 1633

Tam Bảo là nơi sinh phước, nơi cứu độ chúng sinh

17 T6, 2021
17 T6, 2021
10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 2)

Hành động “Vị Pháp thiêu thân” của Hòa thượng Thích Quảng Đức không chỉ thể hiện công đức to lớn đối với Phật giáo Việt Nam mà còn đóng góp to lớn và vô cùng cao quý cho đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam...

3 261

10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 2)