03 T5, 2021

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Vị Thầy khả kính

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng - Vị Thầy khả kính. Nam châm tài lộc hạnh phúc không thắng nổi lực hút một chữ TU. Nhân duyên thù thắng đã đưa Thầy Thích Trúc Thái Minh dâng hiến cuộc đời mình cho hạnh phúc nhân gian. Vượt qua bao nhọc nhằn, phong ba, Thầy đã khai sáng một vùng trời đất Ba Vàng địa linh, tố hảo. Và hơn hết cả là khai nguồn BI – TRÍ cho lớp lớp già trẻ, gái trai. Thầy như người mẹ hiền dốc lòng để mang dòng sữa pháp mát lành của Đức Như Lai đến với đàn con thơ dại.Thầy cũng là người mẹ với trái tim vĩ đại!

440 6
63

03 T5, 2021

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Vị Thầy khả kính

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng - Vị Thầy khả kính. Nam châm tài lộc hạnh phúc không thắng nổi lực hút một chữ TU. Nhân duyên thù thắng đã đưa Thầy Thích Trúc Thái Minh dâng hiến cuộc đời mình cho hạnh phúc nhân gian. Vượt qua bao nhọc nhằn, phong ba, Thầy đã khai sáng một vùng trời đất Ba Vàng địa linh, tố hảo. Và hơn hết cả là khai nguồn BI – TRÍ cho lớp lớp già trẻ, gái trai. Thầy như người mẹ hiền dốc lòng để mang dòng sữa pháp mát lành của Đức Như Lai đến với đàn con thơ dại.Thầy cũng là người mẹ với trái tim vĩ đại!

440 6
63

Bình luận (6)