07 T2, 2024

Tuổi trẻ tri ân Sư Phụ | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nhân ngày tu học cuối năm, các bạn trẻ trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã dâng những lời ca, tiếng hát và thể hiện tấm lòng tri ân lên Sư Phụ.

6 0
1

Bình luận (0)