07 T3, 2023

Về thăm quê Thầy Thích Trúc Thái Minh và nghe kể những kỷ niệm đặc biệt thuở thơ ấu của Thầy

Về làng Sen, thăm quê hương của Thầy Thích Trúc Thái Minh và lắng nghe những kỷ niệm đặc biệt thuở thơ ấu của Thầy

9 0
1

Bình luận (0)