04 T6, 2022

Hành trình về chùa Ba Vàng làm Trụ trì của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 25/2/2007, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về nhận chùa Ba Vàng theo lời thỉnh cầu của nhân dân địa phương. Sau 15 năm, ngôi chùa nhỏ và cũ, không điện, không nước ngày nào giờ đã trở thành một ngôi chùa khang trang ít ai ngờ được. Đó chính là một hành trình dài vượt qua bao khó khăn, gian khổ, thử thách lòng tin, sự kiên nhẫn mà Sư Phụ đã đi qua.

154 1
20

04 T6, 2022

Hành trình về chùa Ba Vàng làm Trụ trì của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 25/2/2007, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về nhận chùa Ba Vàng theo lời thỉnh cầu của nhân dân địa phương. Sau 15 năm, ngôi chùa nhỏ và cũ, không điện, không nước ngày nào giờ đã trở thành một ngôi chùa khang trang ít ai ngờ được. Đó chính là một hành trình dài vượt qua bao khó khăn, gian khổ, thử thách lòng tin, sự kiên nhẫn mà Sư Phụ đã đi qua.

154 1
20

Bình luận (1)