60
209

Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

Tu tập - Giác ngộ, 25/3/2024 10:00
60
209

Xá lợi của Đức Phật hay các vị cao Tăng ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ mà khoa học chưa thể lý giải như nung ở nhiệt độ cao không cháy, không chịu sự tàn hoại của tự nhiên,... Xá lợi là bảo vật thiêng liêng của Phật giáo, chỉ xuất hiện trong đạo Phật; nếu ai cung kính, chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường thì sẽ được nhiều điều tốt lành.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều nghi vấn xung quanh sự đặc biệt của Xá lợi. Để tìm câu trả lời, kính mời quý vị cùng đọc bài viết dưới đây, qua sự chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Xá lợi Phật là gì?

Xá lợi Phật là những viên ngọc thu được từ nhục thân - thân xác thịt của Đức Phật sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa táng). Khi đó, tất cả thân Ngài (tóc, móng tay, răng, thịt, máu, não,...) đều biến thành vô số Xá lợi.

Đây là bảo vật thiêng liêng, vô cùng quý báu, kết tinh từ các công đức tu hành của Đức Phật, vô lượng công đức từ Giới - Định - Tuệ mà thành.

Xá lợi Phật - bảo vật thiêng liêng được kết tinh từ các công đức tu hành của Đức Phật (Hình ảnh Xá lợi Phật được thờ tại chùa Ba Vàng)

Xá lợi Phật - bảo vật thiêng liêng được kết tinh từ các công đức tu hành của Đức Phật (Hình ảnh Xá lợi Phật được thờ tại chùa Ba Vàng)

Các vị Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật cũng để lại Xá lợi sau khi viên tịch, như Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiều Liên, Tôn giả A Nậu Lâu Đà, Tôn giả La Hầu La,... Hay ở Trung Quốc có Hòa thượng Tuyên Hóa, sau khi hỏa thiêu thân Ngài, thu được rất nhiều viên Xá lợi, có những viên long lanh, đẹp như ngọc.

Còn ở Việt Nam, trong Đại Việt Sử ký toàn thư ghi nhận: Sau khi Phật hoàng Trần Nhân Tông băng hà, Pháp Loa hỏa thiêu Ngài thu được hơn 3000 hạt Xá lợi mang về chùa Tư Phúc trong kinh thành.

Bấy giờ vua Trần Anh Tông có ý nghi ngờ Xá lợi. Liền đó, một chuyện kỳ lạ xảy ra: mấy hạt Xá lợi bỗng bay vào tay áo của hoàng tử Mạnh. Chứng kiến việc đó, vua Anh Tông xúc động đến phát khóc và không còn nghi ngờ.

Xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông được tôn thờ trong tháp Huệ Quang (Yên Tử)

Xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông được tôn thờ trong tháp Huệ Quang (Yên Tử)

Có giả thuyết cho rằng: do Đức Phật và các vị Sư tu hành ăn chay nên canxi trong rau, dưa kết tinh thành Xá lợi. Điều này là hoàn toàn không đúng. Bởi Đức Thế Tôn dạy rằng: Xá lợi chính là sự kết tinh thành quả tu tập của một vị đệ tử Phật, phải thọ giới của Phật, tu tập Giới - Định - Tuệ, chứ không phải do ăn chay. Hơn nữa, trên thực tế, trâu, bò cũng ăn chay nhưng nếu đem hỏa táng sau khi chết thì không thu được Xá lợi.

Những điều đặc biệt ở Xá lợi

Đức Phật và các vị Thánh Tăng là những con người đặc biệt nên Xá lợi của các Ngài cũng hàm chứa những điều rất đặc biệt. Xá lợi đặt vào trong nước thì sẽ nổi lên. Xá lợi Phật có thể tự sinh ra, tự nở thêm.

Xá lợi không bị nóng chảy dù ở nhiệt độ rất cao

Xá lợi dù đặt trong nhiệt độ rất cao nhưng không bị nóng chảy. “Trái tim bất diệt” của Bồ Tát Thích Quảng Đức là một minh chứng có thật cho điều này. Năm 1963, Ngài viết tâm thư xin được tự thiêu để bảo vệ Phật giáo trước chế độ cai trị khắc nghiệt, muốn tiêu diệt Phật giáo của Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Giữa biển lửa bao quanh, Ngài vẫn tự tại trong tư thế kiết già như một đóa sen. Sức nóng của ngọn lửa có thể thiêu rụi nhiều thứ nhưng trái tim của Ngài là điều vi diệu cuối cùng còn lại không ngọn lửa nào có thể làm hư hoại.

Dẫu đã qua 2 lần hỏa thiêu, với nhiệt độ lớn hơn 4000 độ C, trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức vẫn còn nguyên vẹn diệu kỳ và trở thành Xá lợi trái tim bất tử - một biểu tượng thiêng liêng về sự nhiệm màu trong Phật Pháp.

Xá lợi trái tim bất tử của Bồ tát Thích Quảng Đức - một biểu tượng thiêng liêng về sự kỳ diệu trong Phật Pháp

Xá lợi trái tim bất tử của Bồ tát Thích Quảng Đức - một biểu tượng thiêng liêng về sự kỳ diệu trong Phật Pháp

Xá lợi của các bậc Thánh Tăng luôn hướng về Xá lợi Đức Phật

Nếu đặt các viên Xá lợi của các vị Thánh Tăng xung quanh Xá lợi Phật thì Xá lợi của vị Thánh Tăng sẽ hội tụ lại, hút về phía Xá lợi của Đức Phật.

Xá Lợi của các vị Thánh Tăng - những vị đại đệ tử của Đức Phật được thờ tại chùa Ba Vàng

Xá Lợi của các vị Thánh Tăng - những vị đại đệ tử của Đức Phật được thờ tại chùa Ba Vàng

Xá lợi toàn thân qua hàng trăm, nghìn năm không hư hoại

Xá lợi không chỉ để lại sau khi hỏa táng mà còn có hiện tượng Xá lợi toàn thân. Ở Trung Quốc có Xá lợi toàn thân của Lục Tổ Huệ Năng (chùa Nam Hoa, thị trấn Tào Khê, Quảng Đông) và rất nhiều các vị Tổ sư khác. Đặc biệt, Xá lợi toàn thân của Lục Tổ Huệ Năng, tính đến nay đã tồn tại nguyên vẹn hàng nghìn năm.

luc-to-hue-nang

Ở Việt Nam có hai Thiền Sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường (chùa Đậu), Hòa Thượng Như Trí (chùa Tiêu Sơn); Xá lợi của Thiền Sư Chuyết Thuyết (chùa Phật Tích),... sau khi viên tịch đã để lại Xá lợi toàn thân - phần thân thể trải qua hơn mấy trăm năm lịch sử, không sử dụng thuốc ướp vẫn nguyên vẹn.

Xá lợi toàn thân của Thiền Sư Vũ Khắc Minh và Thiền Sư Vũ Khắc Trường tại chùa Đậu (Hà Nội)

Xá lợi toàn thân của Thiền Sư Vũ Khắc Minh và Thiền Sư Vũ Khắc Trường tại chùa Đậu (Hà Nội)

Phật dạy về công đức cung kính, lễ bái, cúng dường Xá Lợi

Cúng dường Xá lợi công đức ngang bằng cúng dường Như Lai

Trong kinh Sư Tử Hống, Đức Phật dạy: “Dù là bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường Xá Lợi, công đức tích tụ ngang bằng như nhau và quả gặt hái ngang bằng như nhau”.

Trong kinh Công đức cúng dường Xá Lợi, Đức Phật dạy: “Sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian, được Xá Lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính, lễ bái, cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan! Nếu thấy Xá Lợi của Như Lai thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sinh”.

Cúng dường Xá lợi được phước báo vô lượng

Đức Phật cũng dạy rằng: “Tứ chúng nhân thiên đem Xá Lợi của Như Lai đựng trong bình thất bảo xây dựng tháp thất bảo để cúng dường Xá Lợi, có thể làm cho chúng sinh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn”.

Trong kinh Luận Đại Trí Độ, Đức Phật dạy: “Xá Lợi Phật dù nhỏ như hạt cải, cúng dường cũng được phước báo vô lượng”.

Kinh Kim Quang Minh, Đức Phật cũng chỉ dạy: “Xá Lợi là công đức, là ruộng phước điền tối thượng cho chúng sinh. Nếu ai cung kính đảnh lễ, cúng dường Xá Lợi Phật (Xá lị Phật), dẫu bằng hạt cải thôi thì cũng được vô lượng phước báu cho đến thành tựu Niết bàn giải thoát”.

Xá lợi Phật được thờ phụng tại nhiều quốc gia

Đức Phật từng dạy rằng, có 3 vật là biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Phật là: cây Bồ đề (dấu ấn cho sự thành đạo); bình bát (vật ngoài thân) và Xá lợi kim thân của Đức Phật (kết tinh công đức Ba La Mật, trí tuệ vô thượng).

Khi chúng ta thành kính đảnh lễ Xá lợi Phật thì cũng như đảnh lễ Đức Phật; thành kính hướng lên tháp thờ Xá lợi để cầu nguyện thì cũng như đang hướng về Đức Phật để xin Ngài chứng tri cho tâm thành của chúng ta.

Chính vì thế, Xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng đã được lưu giữ phụng thờ ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để nhân dân có cơ hội được chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường, tạo lập phước báu cho bản thân.

Lãnh đạo và chư Tăng hai nước Sri Lanka, Pakistan bắt đầu nghi thức triển lãm Xá lợi Phật tại Sri Lanka

Lãnh đạo và chư Tăng hai nước Sri Lanka, Pakistan bắt đầu nghi thức triển lãm Xá lợi Phật tại Sri Lanka

Nhân dân, Phật tử đến chiêm bái Xá lợi tại tu viện Parami (Myanmar)

Nhân dân, Phật tử đến chiêm bái Xá lợi tại tu viện Parami (Myanmar)

Chiếc hộp đựng bốn viên Xá lợi Phật ở Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ được đưa đến Thái Lan để Nhân dân chiêm ngưỡng (Hình ảnh năm 2024)

Chiếc hộp đựng bốn viên Xá lợi Phật ở Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ được đưa đến Thái Lan để Nhân dân chiêm ngưỡng (Hình ảnh năm 2024)

Phó chủ tịch hội Phật giáo thế giới trang trọng trao Xá lợi Phật Thích Ca cho đoàn Việt Nam (Hình ảnh năm 2010)

Phó chủ tịch hội Phật giáo thế giới trang trọng trao Xá lợi Phật Thích Ca cho đoàn Việt Nam (Hình ảnh năm 2010)

Xá lợi răng Phật được cung rước từ Trung Quốc sang Myanmar (Hình ảnh năm 2011)

Xá lợi răng Phật được cung rước từ Trung Quốc sang Myanmar (Hình ảnh năm 2011)

Với mong muốn Nhân dân, Phật tử được chiêm bái, đảnh lễ Xá lợi Phật, trải nghiệm được sự linh ứng trong lời Phật dạy, từ đó tạo ra các phước lành, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã thỉnh Xá lợi Phật và Xá lợi của các bậc Thánh Tăng, tôn trí trên khu vực tháp thờ Phật A Di Đà tại chùa Ba Vàng. Nhân Đại lễ đản sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông năm 2023, chùa Ba Vàng cũng cung thỉnh xá lợi tóc Đức Phật của tu viện Parami (Myanmar) cho nhân dân, Phật tử chiêm bái.

Chư Tăng đảnh lễ trước Tháp thờ lưu giữ Xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng tại Vườn xuân tâm linh chùa Ba Vàng (Hình ảnh năm 2023)

Chư Tăng đảnh lễ trước Tháp thờ lưu giữ Xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng tại Vườn xuân tâm linh chùa Ba Vàng (Hình ảnh năm 2023)

Các bạn trẻ cung kính đảnh lễ trước tháp thờ Xá Lợi Phật (Hình ảnh năm 2023)

Các bạn trẻ cung kính đảnh lễ trước tháp thờ Xá Lợi Phật (Hình ảnh năm 2023)

Qua bài viết, mong rằng, quý độc giả khi có nhân duyên chiêm bái Xá lợi sẽ tạo lập được nhiều công đức, phúc báu khiến cuộc sống tốt đẹp, an vui hơn nhờ điểm tựa Phật Pháp, những lời dạy của Đức Phật.

Nếu còn điều gì thắc mắc, quý độc giả có thể để lại bình luận dưới bài viết, gửi về chuyên mục hỏi đáp hoặc liên hệ tại đây để được giải đáp. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, an lạc!

Bài liên quan
209
CHIA SẺ
Bình luận (60)

Đọc thêm

14 T4, 2024
14 T4, 2024
Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

Lục hòa là sáu phép hòa kính mà Đức Phật dạy để chúng ta thực hành, giúp cho đời sống được hạnh phúc, an vui. Vậy muốn tu lục hòa phải làm như thế nào?

173 2175

Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

01 T4, 2024
01 T4, 2024
Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

Hoàng hậu Ma Da là vợ đức vua Tịnh Phạn, trị vì vương quốc Ca Tỳ La Vệ; là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tiền thân là Bồ Tát Hộ Minh và là Đức Phật Thích Ca ...

62 617

Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

20 T3, 2024
20 T3, 2024
Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

Đức Phật là nhân vật có thật, sự xuất hiện của Ngài như một vầng nhật nguyệt trí tuệ và từ bi, xóa tan đi bóng tối vô minh, phiền não.

260 5362

Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

05 T3, 2024
05 T3, 2024
Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

Áp lực cuộc sống về tiền bạc, công việc, gia đình,... là nỗi bất an, mệt mỏi của nhiều người. Và trên đây là 4 cách để vượt qua áp lực trong cuộc sống

238 1528

Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

28 T2, 2024
28 T2, 2024
Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

Niết bàn là một thực tại có thật, là trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não, sạch tất cả vô minh, tham, sân si. Niết bàn đồng nghĩa với thoát khỏi đau khổ...

97 5895

Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

05 T2, 2024
05 T2, 2024
Muốn sống an nhiên giữa cuộc đời vô thường, đừng bỏ qua những điều này

Vô thường là điều nhiều người hay nhắc đến khi những người thân yêu mất hoặc đổ vỡ trong chuyện tình cảm,... Làm thế nào để bình thản đối diện với nó?

281 14859

Muốn sống an nhiên giữa cuộc đời vô thường, đừng bỏ qua những điều này