08 T3, 2023

Ngọc xá lợi của Đức Phật và các bậc Thánh Tăng từ đâu mà có?

Kính mời quý vị cùng đón xem video.

24 0
1

Bình luận (0)