10 T3, 2021

Những điều chưa từng tiết lộ về Thầy Thích Trúc Thái Minh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - vị Ân Sư khả kính của hàng vạn Phật tử. Sự xuất hiện của Sư Phụ chính là sự xuất hiện của từ bi và trí tuệ. Nương nhờ Sư Phụ mà biết bao người đã thoát khỏi đau khổ, lầm mê để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc.

2506 11
99

10 T3, 2021

Những điều chưa từng tiết lộ về Thầy Thích Trúc Thái Minh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - vị Ân Sư khả kính của hàng vạn Phật tử. Sự xuất hiện của Sư Phụ chính là sự xuất hiện của từ bi và trí tuệ. Nương nhờ Sư Phụ mà biết bao người đã thoát khỏi đau khổ, lầm mê để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc.

2506 11
99

Bình luận (11)