15 T2, 2023

Không biết làm lợi ích cho mình, sao biết làm lợi ích cho người? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Làm lợi ích cho mình theo lời dạy của Đức Phật nghĩa là gì? Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu trả lời trong video trên đây.

228 3
14

Bình luận (3)