15 T2, 2023

Không biết làm lợi ích cho mình, sao biết làm lợi ích cho người? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đức Phật dạy ngài A Nan rằng: “Ông phải hằng tìm lợi ích cho mình, cố gắng thực hiện lợi ích cho mình, đừng dể duôi, phóng dật trong sự lợi ích ấy.” Đạo Phật từ xưa đến nay vẫn nói tu Phật Pháp là vô ngã, vị tha. Nhưng ở đây, Đức Phật lại dạy là phải tự lợi, phải làm lợi ích cho mình, đừng quên mục đích ấy. Vậy lời dạy này có trái với chuyện vô ngã, vị tha hay không? Việc tìm lợi ích cho mình trong lời dạy của Đức Phật nghĩa là gì? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

154 3
12

15 T2, 2023

Không biết làm lợi ích cho mình, sao biết làm lợi ích cho người? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đức Phật dạy ngài A Nan rằng: “Ông phải hằng tìm lợi ích cho mình, cố gắng thực hiện lợi ích cho mình, đừng dể duôi, phóng dật trong sự lợi ích ấy.” Đạo Phật từ xưa đến nay vẫn nói tu Phật Pháp là vô ngã, vị tha. Nhưng ở đây, Đức Phật lại dạy là phải tự lợi, phải làm lợi ích cho mình, đừng quên mục đích ấy. Vậy lời dạy này có trái với chuyện vô ngã, vị tha hay không? Việc tìm lợi ích cho mình trong lời dạy của Đức Phật nghĩa là gì? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

154 3
12

Bình luận (3)