12 T3, 2024

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 73 (Rất ý nghĩa) | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Cổ vũ nhân vật làm việc sai trái bị quả báo gì? Chọn việc yêu thích hay thích nghi việc đang làm? Làm thiện với tâm lười biếng có phúc báu không?

38 0
28

Bình luận (0)