05 T3, 2024

Làm sao biết người khác có thật lòng với mình hay không?

Câu hỏi: "Thưa Thầy, làm sao để mình có thể nhận biết được người khác có đang thật lòng với mình hay không, hay chỉ là đang giả tạo, lừa dối ạ?"

73 0
1

Bình luận (0)