20 T5, 2024

Làm sao để Đức Phật đản sinh trong tâm

Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video "Làm sao để Đức Phật đản sinh trong tâm đản sinh" trên đây.

3708 50
714

Bình luận (50)