12 T3, 2024

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 72 (Rất thiết thực) | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Video giải đáp các nội dung: Tham làm phước có trái với tư tưởng đoạn tham, sân, si của đạo Phật? Làm sao để khi tu thiền không bị hiện tượng lạ?

10 0
18

Bình luận (0)