04 T6, 2024

Công đức lễ Phật | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe video: “Công đức lễ Phật”!

198 0
5

Bình luận (0)