40
137

Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

Tu tập - Giác ngộ, 28/02/2023 09:25
40
137

Có quan niệm cho rằng, Niết bàn chỉ là cảnh giới được tạo ra bởi trí tưởng tượng của con người hay Niết bàn là một trú xứ, đất nước ở nơi rất xa xôi nào đó.

Vậy Niết bàn là gì? Niết bàn có thật hay không? Và tại sao lại nói mục đích của người tu Phật Pháp là để đạt được Niết bàn?

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu trong lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây.

Niết bàn là gì?

Theo góc nhìn Phật giáo, Niết bàn là một thực tại ở ngay nơi tâm chúng ta, đó không phải là một trú xứ với không gian và địa điểm cụ thể mà là trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não, sạch tất cả vô minh, tham sân si. Niết bàn đồng nghĩa với thoát khỏi đau khổ ràng buộc của luân hồi sinh tử.

Niết bàn là một trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não

Niết bàn là một trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não

Các loại Niết bàn

Trong đạo Phật chia Niết bàn làm 4 loại.

1. Hữu dư y Niết bàn

Là trạng thái của các vị Thánh nhân khi còn sống, trong thân xác ngũ uẩn này mà chứng đắc Niết bàn.

2. Vô dư y Niết bàn

Là trạng thái của các bậc Thánh A La Hán khi đã bỏ thân xác, không còn thân ngũ uẩn mà chứng đắc Niết bàn. 

3. Tự tính thanh tịnh Niết bàn

Mỗi chúng sinh đều có thể tính Niết bàn nhưng vì vô minh, ái dục che lấp, điên đảo, cho nên chúng ta không thấy Niết bàn.

Giống như cốc nước bị bùn đất lẫn vào làm cho vẩn đục, nhưng khi bùn đất lắng xuống thì phần nước trong sẽ hiện ra. Cũng vậy, trong tâm mỗi chúng ta đều có Niết bàn nhưng chúng ta không nhận ra.

4. Vô trụ xứ Niết bàn

Trạng thái này dành cho các vị Bồ tát. Các Ngài đã chứng đạt Niết bàn nhưng vẫn tiếp tục vào lục đạo luân hồi để cứu độ chúng sinh, cho nên gọi là vô trụ xứ. Các Ngài không có chấp trước, không an trụ, không dính mắc vào chỗ xứ nào, mà ứng hóa độ khắp tất cả chúng sinh.

Ai có thể chứng đắc Niết bàn?

Trong Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 47 “Ai sẽ đắc Niết bàn?”, Đức vua Mi Lan Đà hỏi Đại đức Na Tiên:

- Ai tu hành đều đắc quả Niết bàn như nhau cả chứ?

Đại đức Na Tiên trả lời:

- Không chắc như vậy. Người nào thực hành đúng chánh pháp, giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ, biết chắc những pháp mà bậc trí tuệ đã biết chắc, dứt bỏ những pháp mà bậc trí tuệ dứt bỏ, tiến hành những pháp mà bậc trí tuệ tiến hành, thấy rõ những pháp mà những bậc trí tuệ đã thấy rõ; người ấy mới đắc được Niết bàn, tâu đại vương.

Thời Đức Phật còn tại thế, không chỉ Ngài mà rất nhiều đệ tử của Ngài chứng Thánh quả, đạt được Niết bàn (ảnh minh họa)

Thời Đức Phật còn tại thế, không chỉ Ngài mà rất nhiều đệ tử của Ngài chứng Thánh quả, đạt được Niết bàn (ảnh minh họa)

Như vậy, theo kinh điển, không phân biệt là nam, nữ, giàu nghèo, sang hèn, đẳng cấp cao hay thấp mà những ai thực hành đúng chính Pháp, người ấy sẽ chứng đắc Niết bàn. 

Giống như gạo sau khi nấu thành cơm, không kể người nấu là ai, dù người da trắng, da đen, da vàng cũng chỉ cần nấu đúng cách, làm đúng quy trình thì sẽ có cơm ngon. 

Trong đạo Phật có rất nhiều tấm gương chứng đắc Niết bàn nhờ sự tinh tấn tu học chính Pháp. Một trong những tấm gương ấy là Tôn giả Ưu Ba Ly - một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Ngài xuất thân từ tầng lớp thủ đà la - giai cấp thấp nhất của người Ấn Độ. Trước khi xuất gia, Ngài làm nghề hót phân, cắt tóc nhưng sau đó Ngài theo Phật xuất gia, tinh tấn tu hành theo lời Phật dạy đã chứng đắc Thánh quả A La Hán, đạt được Niết bàn. 

Lịch sử Phật giáo có câu chuyện lệnh bà Kiều Đàm Di là em gái của hoàng hậu Ma Da và là di mẫu của Đức Phật. Sau khi các vương tử của dòng họ Thích Ca đã quy y theo Phật và xuất gia, bà lúc này túc phúc thiện căn đầy đủ, bèn đến xin Đức Phật cho phép được ở trong Tăng đoàn xuất gia như Pháp. Dù lúc đó chưa được chấp thuận nhưng không bỏ cuộc, bà Kiều Đàm Di liền tập hợp hơn 500 người nữ dòng họ Thích cùng chí nguyện đến xin Phật xuất gia. 

Khi ấy, Tôn giả A Nan đến bạch Đức Phật: 

- Nữ giới xuất gia, sống không gia đình trong pháp và luật của đức Thế Tôn, có khả năng chứng đắc quả vị cao thượng, thù thắng không, bạch đức Thế Tôn?

- Này A Nan, có thể được!

Sau đó bà Kiều Đàm Di và 500 người nữ đã được Phật cho xuất gia và tinh tấn tu hành đồng chứng đắc A La Hán và nhập Niết bàn.

Bà Kiều Đàm Di và 500 người nữ đến thưa Ngài A Nan bạch thỉnh xin Đức Phật cho xuất gia

Bà Kiều Đàm Di và 500 người nữ đến thưa Ngài A Nan bạch thỉnh xin Đức Phật cho xuất gia

Như vậy, Niết bàn là có thật, không ở đâu xa mà ở chính tâm của mỗi người. Chúng ta ai cũng mong cầu mình hết khổ đau, mong cầu mình đạt được hạnh phúc, an lạc thì chúng ta phải đạt được Niết bàn. Mười phương chư Phật, các Đức Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền chứng đắc Niết bàn. 

Vậy nên những ai muốn chứng nghiệm Niết bàn phải tinh tấn thực hành Giới, Định, Tuệ - ba Pháp tu tam vô lậu học này chính là phương pháp để chúng ta đạt được Niết bàn, thể nhập Niết bàn. Chúng ta biết rằng Phật là chính chúng ta, trong tâm chúng ta, tâm này khi được rèn luyện tu tập đúng phương pháp thì chính chúng ta thành Phật không ở đâu khác.

Bài liên quan
137
CHIA SẺ
Bình luận (40)

Đọc thêm

23 T3, 2023
23 T3, 2023
Sát sinh là gì? Tránh sát sinh được lợi ích thế nào?

Không sát sinh là một trong năm giới người Phật tử tại gia cần giữ gìn để có được cuộc sống an lành, hạnh phúc. Tại sao Đức Phật lại chế ra giới này để những người đệ tử thực hành?

27 7429

Sát sinh là gì? Tránh sát sinh được lợi ích thế nào?

12 T3, 2023
12 T3, 2023
Công đức của người làm đẹp, tôn tạo tôn tướng Đức Phật, Bồ Tát

“Người này thường sanh nhà thuộc dòng tộc vua Thánh Chuyển Luân có thế lực lớn, hoặc sanh ở dòng Bà La Môn tịnh hạnh, hoặc nhà giàu sang không tạo tội nặng..."

5 286

Công đức của người làm đẹp, tôn tạo tôn tướng Đức Phật, Bồ Tát

10 T3, 2023
10 T3, 2023
Xá Lợi Phật là gì? Tại sao cúng dường Xá Lợi Phật sinh ra phước báu lớn?

Xá Lợi Phật là bảo vật thiêng liêng, vô cùng quý báu được kết tinh từ các công đức Ba La Mật của Đức Phật, từ giới - định - tuệ, từ giải thoát - giải thoát tri kiến mà thành

7 3216

Xá Lợi Phật là gì? Tại sao cúng dường Xá Lợi Phật sinh ra phước báu lớn?

07 T3, 2023
07 T3, 2023
Thấm thía những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài ra đi

Trước giây phút Đức Phật nhập Niết bàn, tất cả vạn vật chìm vào trong màn đêm u tối, đau buồn, không biết sẽ nương tựa vào đâu. Bởi Đức Thế Tôn là ánh sáng lớn, là con mắt lớn dẫn đường cho chúng sinh. Nhưng với lòng từ bi vô lượng, Đức Thế Tôn đã để lại cho hậu thế những lời di giáo cuối cùng. Đó chính là kim chỉ nam soi sáng cho chúng sinh sau này.

11 3732

Thấm thía những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài ra đi

06 T3, 2023
06 T3, 2023
Không thể bỏ qua: 04 câu chuyện về lòng từ bi của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

4 câu chuyện đầy xúc động, tràn đầy lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn trước khi Ngài nhập Niết Bàn: Đức Phật thọ nhận món nấm độc, tôn giả A Nan với bát...

4 1035

Không thể bỏ qua: 04 câu chuyện về lòng từ bi của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

21 T2, 2023
21 T2, 2023
Tam tai là gì? Cách hóa giải tam tai đúng nhất

Tam tai thường được biết đến là ba tai họa diễn ra liên tiếp trong ba năm, mang lại nhiều bất an, sợ hãi. Nhưng thực chất vận hạn này rất dễ hóa giải, chỉ cần quý vị hiểu đúng về nó và làm theo cách dưới đây!

3 81

Tam tai là gì? Cách hóa giải tam tai đúng nhất