24
134

8 đặc tính của Niết bàn

Tu tập - Giác ngộ, 11/12/2021 18:40
24
134

Niết bàn là một thực tại, chỉ trạng thái khi tâm của chúng ta đã sạch hết tất cả vô minh, tham, sân si, phiền não. Trong Kinh Phương Đẳng Bát Nhã Nê Hoàn có diễn tả Niết bàn với 8 đặc tính cụ thể. Vậy 8 đặc tính đó là gì?

Để hiểu rõ hơn về những đặc tính đó, kính mời quý vị cùng theo dõi qua bài giảng dưới đây của Thầy Thích Trúc Thái Minh.

1. Thường trụ

Dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, Niết bàn vẫn luôn thường hằng và biến khắp cả 10 phương, không có gì thay đổi. Giống như hư không vẫn luôn tồn tại, không ai có thể xê dịch, cầm, kéo chuyển đi nơi khác được. Hư không thông suốt từ quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn vậy. Cũng thế, Niết bàn vẫn luôn tồn tại, hiện diện khắp tất cả. Tuy nhiên, chỉ khi nào tâm chúng ta sạch hết tất cả phiền não mới có thể thấy được Niết bàn.

2. Tịch diệt

Niết bàn là tịch diệt - một trạng thái bình yên, an lạc, vắng lặng tuyệt đối, không còn một chút sóng gió nào. Chúng ta quen với cái vui của náo động nhưng chưa bao giờ được thưởng thức niềm vui của sự vắng lặng. Niết bàn có niềm vui của sự an lạc, bình an, một niềm vui rất đặc biệt. Chỉ vào tu tập chúng ta mới thể nghiệm được một chút niềm vui của tịch diệt.

Sự tịch diệt của Niết bàn hạnh phúc hơn tất cả ngũ dục thế gian

Sự tịch diệt của Niết bàn hạnh phúc hơn tất cả ngũ dục thế gian

3. Không còn già

Vì Niết bàn là không thay đổi, không biến đổi vì vậy nên không có già, không sinh cho nên cũng không có chết. Niết bàn chính là nơi nuôi dưỡng đời sống bất tử của chúng sinh - không còn bị tiêu hoại bởi già và chết, vĩnh viễn chấm dứt lưu chuyển trong lục đạo luân hồi.

4. Không còn chết

5. Thanh tịnh

Niết bàn giống như hư không - không thứ gì có thể bám vào. Cũng chính vì Niết bàn là thanh tịnh, trong sạch, không ai, không điều gì có thể làm nhiễm ô được Niết bàn.

6. Như hư không: Thông suốt rỗng rang, vượt mọi chướng ngại

Niết bàn có tính chất giống như hư không nhưng mà Niết bàn khác hư không. Hư không vô tri, vô giác nhưng Niết bàn là sống, là biết vì ở đó có hiện hữu của tâm.

7. Bất động

Tức là không xao động, cũng giống như cái hư không này không động. Xưa nay, dù trái đất ngả nghiêng, dù bão tố phong ba, động đất, sóng thần hay biến hoại,... thì hư không vẫn như vậy, không hề lay chuyển. Niết bàn cũng giống như hư không, bất động, hoàn toàn không xao động. 

8. Tối thượng lạc

Trạng thái Niết bàn cực kỳ an lạc, phúc lạc viên mãn, vượt xa những lạc thú của cõi trời và người. Vậy nên những người đệ tử Phật mới chọn con đường tu hành để chứng đạt đến Niết bàn, đạt được hạnh phúc tối thượng.

Như vậy, với 8 đặc tính được mô tả ở trên, có thể thấy Niết bàn là chân hạnh phúc, là sự viên mãn của phúc lạc không gì có thể so sánh. Mười phương chư Phật, các vị bồ tát, thánh hiền đều ở trong Niết bàn. Đó là phúc lạc tối thượng mà chỉ những hành giả tu tập Phật Pháp mới có thể thể nghiệm được.


Bài liên quan
134
CHIA SẺ
Bình luận (24)

Đọc thêm

28 T6, 2022
28 T6, 2022
6 tâm cần có để phát khởi "hạt giống Bồ đề" trong mỗi chúng ta

Phước báu của phát khởi tâm Bồ đề vô cùng to lớn cho nên Thầy Thích Trúc Thái Minh có chia sẻ 06 nhân duyên để phát khởi được hạt giống Bồ Đề dũng mãnh nhất

7 2089

6 tâm cần có để phát khởi 'hạt giống Bồ đề' trong mỗi chúng ta

24 T6, 2022
24 T6, 2022
Lỡ phá thai thì làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

Phá thai là cách nhiều người chọn để chấm dứt mang thai ngoài ý muốn. Chúng ta nên làm gì với thai nhi sau khi phá để giảm bớt tội lỗi và có lợi cho vong thai?

21 9116

Lỡ phá thai thì làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

24 T6, 2022
24 T6, 2022
Phá thai ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

Theo đạo Phật, nạo phá thai là hành động sát sinh, tước bỏ đi sự sống của một con người, đó chính là đứa con của chúng ta. Vậy quả báo phá thai ra sao?

55 61139

Phá thai ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

17 T6, 2022
17 T6, 2022
Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

Tranh nhân quả là những khía cạnh khác nhau, được phác họa những mô tả hành động và kết quả, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ nhân quả trong cuộc sống

10 5377

Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

20 T5, 2022
20 T5, 2022
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu (phần 2)

Hành động tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức là học hạnh của Đức Phật Thích Ca và đó cũng là tấm gương sáng về những bài học giá trị

10 1341

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu (phần 2)

19 T5, 2022
19 T5, 2022
Hòa thượng Thích Quảng Đức тự тніêц và 10 bài học quý báu (phần 1)

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đã mang đến cho các thế hệ Tăng, Ni, Phật tử những bài học vô cùng cao quý. Đó là những bài học quý nào?

44 6482

Hòa thượng Thích Quảng Đức тự тніêц và 10 bài học quý báu (phần 1)

16 T5, 2022
16 T5, 2022
Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?

Có quan niệm: đầu tiên là tu tại nhà, sau là tu tại chợ, cuối cùng mới tới tu tại chùa, vậy câu nói này là nên hiểu thế nào cho đúng?

27 13835

Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?