08 T1, 2020

Trong vòng luân hồi, đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi kết thúc?

Đối với Phật giáo, chết không phải là hết, ta còn tái sinh chuyển kiếp nữa. Vậy trong vòng luân hồi ấy đâu là nơi bắt đầu, liệu rằng có kết thúc hay không?

9 1
22

Bình luận (1)