26 T1, 2020

Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo?

Có ý kiến cho rằng, Đức Phật không chứng quả ở cội cây Bồ đề mà chứng đạo ở nơi khác. Vậy sự thật về nơi Đức Phật thành đạo là ở đâu?

50 0
12

Bình luận (0)