11 T1, 2023

Thầy Thích Trúc Thái Minh và tâm nguyện cứu khổ chúng sinh

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

91 1
7

Bình luận (1)