03 T6, 2022

Vì sao Đức Phật đã thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết nhưng Ngài vẫn phải nhập diệt?

Tại sao Đức Phật tu thành chính quả rồi mà vẫn phải nhập Niết Bàn (phải từ giã cõi trần ạ)? Con tưởng Ngài đã giác ngộ hết thì sẽ không sinh, lão, bệnh, tử nữa ạ. Kính xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con.

6 0

03 T6, 2022

Vì sao Đức Phật đã thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết nhưng Ngài vẫn phải nhập diệt?

Tại sao Đức Phật tu thành chính quả rồi mà vẫn phải nhập Niết Bàn (phải từ giã cõi trần ạ)? Con tưởng Ngài đã giác ngộ hết thì sẽ không sinh, lão, bệnh, tử nữa ạ. Kính xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con.

6 0
2

Bình luận (0)