7
58

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Hạnh đầu đà, 23/12/2022 10:57
7
58

Thưa đại chúng, vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản.

Về mặc, vị Tỳ-kheo mặc chiếc y đơn giản, xưa gọi là y phấn tảo, tức là vải bó xác được nhặt ở nghĩa địa hay vải nhặt ở bãi rác; còn bây giờ, vải có sẵn hơn thời xưa nên mặc vải lành lặn hơn. Về ăn, vị Tỳ-kheo đi khất thực xin ăn. Về ngủ, vị Tỳ-kheo ngủ dưới gốc cây hoặc nếu có người cúng dường phòng ngủ thì có thể được ngủ. Nhưng vị Tỳ-kheo nên ngủ dưới tán cây ở nơi đồng trống, đó là một trong những hạnh đầu đà của người tu hành. Về thuốc, vị Tỳ kheo uống những thuốc đơn giản, hoặc nếu có Phật tử cúng dường thì mới được uống thuốc tốt.

Trong kinh Di giáo, Đức Phật có dạy: “Người xuất gia học đạo không mong cầu thọ hưởng dục lạc mà lại còn ôm lòng hờn giận thì không thể được. Ví như trời quang mây tạnh mà lại nổi sấm sét là điều không thể có”. Người ở thế gian thì còn mong cầu thọ hưởng các thứ dục lạc, còn tranh đấu thì họ có thể sân giận, ác hại. Nhưng người xuất gia thì không phải đặt mục tiêu là đi tu để thọ hưởng dục lạc, để ăn trên ngồi trước, ăn sung mặc sướng mà đi tu là để từ bỏ tất cả dục lạc thế gian. Vị Tỳ-kheo khi xuất gia thấy đời sống của mình rất đơn giản, mạng sống của mình cũng rất xem nhẹ, tài sản không có gì, chỉ ba y và một bình bát; như vậy, có tranh đua với ai đâu mà phải hờn giận, oán thù? Cho nên, vị Tỳ-kheo có các duyên để nhẫn.

Do đó, Đức Phật dạy người xuất gia như vậy mà còn ôm lòng hờn giận thì không có lý, ví như trời quang mây tạnh mà tự nhiên nổi sấm chớp là điều không thể xảy ra.

_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Học từ quả đất, phần 2 - câu 198 Kinh Mi Tiên vấn đáp”_

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Bài liên quan
58
CHIA SẺ
Bình luận (7)

Đọc thêm

16 T2, 2023
16 T2, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

118 9613

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

03 T2, 2023
03 T2, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 6185

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

13 T1, 2023
13 T1, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

96 9136

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

06 T1, 2023
06 T1, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

13 hạnh đầu đà chính là Pháp tu mà Đức Phật và các đại đệ tử đã thực hành, mang lại lợi ích cho nhân thiên vào hơn 2600 năm trước. Ngày nay tại chùa Ba Vàng - ngôi già lam thanh tịnh lưng chừng núi Thành Đẳng, chư Tăng vẫn đang tiếp nối các pháp đầu đà cao quý đó....

104 5068

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

17 T11, 2022
17 T11, 2022
Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Tăng chúng chùa Ba Vàng đang cố gắng noi gương các Ngài, cố gắng thực hành ít nhiều công hạnh đầu đà, với tâm nguyện là độ mình, làm lợi ích cho chúng sinh...

3 628

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

14 T10, 2022
14 T10, 2022
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

7 1099

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp