10
66

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Hạnh đầu đà, 23/12/2022 10:57
10
66

Thưa đại chúng, vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản.

Về mặc, vị Tỳ-kheo mặc chiếc y đơn giản, xưa gọi là y phấn tảo, tức là vải bó xác được nhặt ở nghĩa địa hay vải nhặt ở bãi rác; còn bây giờ, vải có sẵn hơn thời xưa nên mặc vải lành lặn hơn. Về ăn, vị Tỳ-kheo đi khất thực xin ăn. Về ngủ, vị Tỳ-kheo ngủ dưới gốc cây hoặc nếu có người cúng dường phòng ngủ thì có thể được ngủ. Nhưng vị Tỳ-kheo nên ngủ dưới tán cây ở nơi đồng trống, đó là một trong những hạnh đầu đà của người tu hành. Về thuốc, vị Tỳ kheo uống những thuốc đơn giản, hoặc nếu có Phật tử cúng dường thì mới được uống thuốc tốt.

Trong kinh Di giáo, Đức Phật có dạy: “Người xuất gia học đạo không mong cầu thọ hưởng dục lạc mà lại còn ôm lòng hờn giận thì không thể được. Ví như trời quang mây tạnh mà lại nổi sấm sét là điều không thể có”. Người ở thế gian thì còn mong cầu thọ hưởng các thứ dục lạc, còn tranh đấu thì họ có thể sân giận, ác hại. Nhưng người xuất gia thì không phải đặt mục tiêu là đi tu để thọ hưởng dục lạc, để ăn trên ngồi trước, ăn sung mặc sướng mà đi tu là để từ bỏ tất cả dục lạc thế gian. Vị Tỳ-kheo khi xuất gia thấy đời sống của mình rất đơn giản, mạng sống của mình cũng rất xem nhẹ, tài sản không có gì, chỉ ba y và một bình bát; như vậy, có tranh đua với ai đâu mà phải hờn giận, oán thù? Cho nên, vị Tỳ-kheo có các duyên để nhẫn.

Do đó, Đức Phật dạy người xuất gia như vậy mà còn ôm lòng hờn giận thì không có lý, ví như trời quang mây tạnh mà tự nhiên nổi sấm chớp là điều không thể xảy ra.

_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Học từ quả đất, phần 2 - câu 198 Kinh Mi Tiên vấn đáp”_

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Bài liên quan
66
CHIA SẺ
Bình luận (10)

Đọc thêm

15 T12, 2023
15 T12, 2023
Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đây là giấc mộng của bậc Thánh nhân, vô cùng hiếm thấy, thể hiện sứ mệnh và con đường vua Trần Nhân Tông sẽ đi sau này.

559 6366

Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông - "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, cũng là một bậc anh quân kỳ tài của Đại Việt, một Thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam

541 6457

Vua Trần Nhân Tông - 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông: "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

Trần Nhân Tông vì sao được nhân dân Việt Nam suy tôn là Phật hoàng? Cuộc đời tu hành của Ngài ra sao? Cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây

449 4713

Vua Trần Nhân Tông: 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

26 T8, 2023
26 T8, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

270 11902

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

16 T8, 2023
16 T8, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

28 8119

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

14 T8, 2023
14 T8, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Những người xuất gia tu hành phạm hạnh ôm bình bát đi khất thực làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh

97 9761

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

30 T6, 2023
30 T6, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh - tức không khổ hạnh thái quá, cũng không hưởng thụ quá, để rèn luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não

106 5420

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế