83
200

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà, 06/5/2021 11:24
83
200

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp - bài 177: “Đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì?”, Đại đức Na Tiên từng nói những công năng, diệu dụng của 13 pháp đầu đà là không thể kể xiết. Pháp này được ví là nơi nương tựa, sanh trưởng của mọi thiện pháp. Là thuốc đối trị tất cả tâm bệnh của con người; là ruộng phước cho chư Thiên và loài người, là nơi nương tựa thoát khỏi mọi sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết,...
Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu về 13 Pháp hạnh đầu đà cao quý này.
Ban quản trị xin kính mời quý Phật tử cùng tìm hiểu qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong bài viết dưới đây.

#1 Pháp hạnh đầu đà: Mặc y phấn tảo

Giải thích về hạnh thứ nhất, Thầy Thích Trúc Thái Minh lý giải: Y phấn tảo là những miếng vải rơi, vải vụn, vải rách ở nghĩa địa, ở bệnh viện, ở đường, ở rừng,… người ta vứt bỏ đi không dùng nữa, những vải bó thây chết người ta đốt xong còn lại người ta vứt đi, hay là những vải mà chó, chim tha, vứt rơi ra, giặt giũ sạch sẽ, vá lại thành y để mặc mà không nhận sự cúng dường của thí chủ.

Trong rừng thiền, Thầy Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy chúng Tỳ kheo trên con đường tu tập (hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng năm 2020)

Trong rừng thiền, Thầy Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy chúng Tỳ kheo trên con đường tu tập (hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng năm 2020)

#2 Pháp hạnh đầu đà: Chỉ mặc ba y

Vị hành giả tu hạnh đầu đà chỉ có ba tấm y duy nhất; y lớn đắp bên ngoài, một áo, một quần, còn gọi là thượng y, trung y và hạ y. Một đời chỉ có ba tấm y đó, khi rách nát thì vá chằng vá đụp đến khi không còn chỗ vá nữa mới được may y mới.

#3 Pháp hạnh đầu đà: Khất thực để sống

Pháp hạnh đầu đà khất thực để sống tức là phải ôm bát đi khất thực (xin ăn) mà không được đợi người ta mời đến nhà để cúng.

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành pháp hạnh đầu đà khất thực (xin ăn) để sống (hình ảnh chư Tăng đi khất thực năm 2020)

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành pháp hạnh đầu đà khất thực (xin ăn) để sống (hình ảnh chư Tăng đi khất thực năm 2020)

#4 Pháp hạnh đầu đà: Khất thực theo thứ lớp

Về Pháp hạnh đầu đà thứ tư: “Khất thực theo thứ lớp”, Thầy giảng giải nghĩa là đi khất thực tuần tự từ nhà này đến nhà khác và không bỏ nhà nào, kể cả nhà nghèo. Không chọn gia đình giàu, gia đình cúng đồ ngon để khất thực.

#5 Pháp hạnh đầu đà: Ngồi ăn một lần

Pháp hạnh đầu đà thứ năm còn được gọi với tên khác là “Nhất tọa thực”. Thầy Thích Trúc Thái Minh giải thích: Nhất tọa thực nghĩa là ngồi ăn một lần. Khi đã đứng dậy thì không được ăn nữa, thậm chí nếu có ai đến cúng thêm thì cũng không được ăn.

#6 Pháp hạnh đầu đà: Ăn bằng bình bát

Chỉ ăn những thức ăn đã khất thực trong bình bát là Pháp hạnh đầu đà thứ sáu - Thầy Thích Trúc Thái Minh lý giải.

Chỉ ăn những thức ăn đã khất thực trong bình bát là pháp hạnh đầu đà thứ sáu mà Đức Phật chế ra (hình ảnh chư Tăng thực hiện nghi thức cử bát năm 2019)

Chỉ ăn những thức ăn đã khất thực trong bình bát là pháp hạnh đầu đà thứ sáu mà Đức Phật chế ra (hình ảnh chư Tăng thực hiện nghi thức cử bát năm 2019)

#7 Pháp hạnh đầu đà: Không để dành đồ ăn

Pháp hạnh thứ bảy: “Không để dành đồ ăn” nghĩa là khi đã ăn xong thì đồ ăn dù còn dư hay được tín chủ cúng dường thêm thì chư Tăng cũng không được để dành cho buổi hôm sau.

#8 Pháp hạnh đầu đà: Sống trong rừng

Bởi rừng cây là nơi yên tĩnh, thanh tịnh, rất thích hợp cho việc thúc liễm thân tâm, viễn ly các dục.

Chúng Tăng chùa Ba Vàng miên mật tu tập trong rừng không kể ngày đêm

Chúng Tăng chùa Ba Vàng miên mật tu tập trong rừng không kể ngày đêm

#9 Pháp hạnh đầu đà: Ở dưới gốc cây

Hành giả tu tập ở dưới gốc cây. Tuy nhiên, cứ sau 3 đêm, vị hành giả sẽ phải chuyển sang một chỗ ngủ khác để không tham đắm chỗ ngủ tốt.

#10 Pháp hạnh đầu đà: Ở ngoài trời

Khi chư Tăng đã tu tập hạnh đầu đà thì nắng hay mưa cũng ở ngoài trời. Thậm chí bão cũng ở ngoài trời, không tìm chỗ trú. Nếu tâm có loạn, cảm xúc, cảm thọ nào dấy lên thì phải thanh lý để thanh tịnh tâm.

Hình ảnh chư Tăng thực hành thiền định trong rừng (chư Tăng tu tập năm 2020)

Hình ảnh chư Tăng thực hành thiền định trong rừng (chư Tăng tu tập năm 2020)

#11 Pháp hạnh đầu đà: Ở nghĩa địa

Người hành giả ở nơi nghĩa địa để chiến đấu với sợ hãi và đối diện với các chúng ma.

#12 Pháp hạnh đầu đà: Nghỉ ở đâu cũng được

Hạnh nghỉ ở đâu cũng được nghĩa là vị hành giả tu hạnh đầu đà rất tùy duyên trong việc chọn chỗ nghỉ. Họ không chọn chỗ nghỉ cho mình. Có thể chỗ ngủ đó là cạnh đống rơm, gốc cây hay thậm chí là cạnh chuồng trâu đều được.

#13 Pháp hạnh đầu đà: Không nằm ngủ

Về hạnh cuối cùng, Thầy lý giải: Pháp hạnh đầu đà thứ mười ba rất khó. Chư Tăng khi thọ đầu đà pháp hạnh là không nằm ngủ, tức là chỉ có đi, đứng hoặc ngồi.

Mong rằng qua bài viết trên, quý Phật tử hiểu rõ về 13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Thế Tôn hằng tán dương và ca ngợi. Trong các bài viết tiếp theo, Ban quản trị sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về lợi ích cũng như những điều kiện để một người có thể tu tập hạnh đầu đà.
Kính mời quý Phật tử cùng đón xem!

Bài liên quan
200
CHIA SẺ
Bình luận (83)

Đọc thêm

18 T6, 2021
18 T6, 2021
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Ai sớt bát cúng dường chư Tăng thì người đó sẽ được rất nhiều phước báu.

55 2761

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

08 T5, 2021
08 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

39 3207

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Người khất sĩ cao quý nơi non thiêng Thành Đẳng

Khất thực là pháp nuôi thân mạng truyền thống của ba đời chư Phật và cũng là một trong 13 pháp đầu đà khổ hạnh mà Tăng chúng chùa Ba Vàng đang thực hành

122 2087

Người khất sĩ cao quý nơi non thiêng Thành Đẳng

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Nơi non thiêng Thành Đẳng, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà làm lợi ích chúng sinh

Vâng lời Đức Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng chùa Ba Vàng chân thật thực hành Pháp, nhập rừng chuyên tu, miên mật thực hành hạnh đầu đà, trước là để chuyển hóa mình, sau là để độ người, làm cho thế gian vơi bớt sầu đau, khổ ải...

28 745

Nơi non thiêng Thành Đẳng, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà làm lợi ích chúng sinh

05 T5, 2021
05 T5, 2021
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập hạnh đầu đà như thời Đức Phật tại thế - sự tu tập hiếm có thời nay tại chùa Ba Vàng

88 1994

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử, nguyện mong đất nước thái hòa

Các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng thành tâm phát nguyện tu tập 1 tuần và phát nguyện sớt bát cúng dường chư Tăng để cầu nguyện cho quốc gia, xã hội được bình an, đất nước...

12 104

Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường của Phật tử, nguyện mong đất nước thái hòa