30 T7, 2021

3 điều người xuất gia cần từ bỏ

Dục lạc thế gian là thứ hạnh phúc mà nhiều người khát khao, mong cầu có được. Nhưng với người khi đã xuất gia là buông bỏ mọi tài sản, tâm không mong cầu dục lạc...

313 0
19

30 T7, 2021

3 điều người xuất gia cần từ bỏ

Dục lạc thế gian là thứ hạnh phúc mà nhiều người khát khao, mong cầu có được. Nhưng với người khi đã xuất gia là buông bỏ mọi tài sản, tâm không mong cầu dục lạc...

313 0
19

Bình luận (0)