18 T2, 2023

Công đức xuất gia

Ngày 08 tháng 02 Âm lịch hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để đi xuất gia. Công đức của Thái tử sau khi xuất gia đã đem lại cho chúng ta một con đường thênh thang, sáng tươi, đi đến bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt. Vậy còn chư Tăng tiếp nối Đức Phật đi xuất gia thì công đức như thế nào?

6046 3
65

18 T2, 2023

Công đức xuất gia

Ngày 08 tháng 02 Âm lịch hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để đi xuất gia. Công đức của Thái tử sau khi xuất gia đã đem lại cho chúng ta một con đường thênh thang, sáng tươi, đi đến bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt. Vậy còn chư Tăng tiếp nối Đức Phật đi xuất gia thì công đức như thế nào?

6046 3
65

Bình luận (3)