05 T1, 2023

Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng, ngày 09/9 Canh Tý (tức ngày 25/10/2020)

Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng, ngày 09/9 Canh Tý (tức ngày 25/10/2020). Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi...

27 0

05 T1, 2023

Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng, ngày 09/9 Canh Tý (tức ngày 25/10/2020)

Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng, ngày 09/9 Canh Tý (tức ngày 25/10/2020). Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi...

27 0
9

Bình luận (0)