25 T7, 2022

[ Radio ] Xuất gia có phải là bất hiếu?

Chữ "Hiếu" của thế gian là chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn gia đình, gia tộc được ôn hòa, tốt đẹp. Nhưng với người xuất gia, khi đã “cắt ái từ sở thân”, rời bỏ gia đình, không thể cơm bưng nước rót, chăm bẵm hay chu cấp cho cha mẹ đầy đủ thì liệu có phải là bất hiếu?

1309 14
106

25 T7, 2022

[ Radio ] Xuất gia có phải là bất hiếu?

Chữ "Hiếu" của thế gian là chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn gia đình, gia tộc được ôn hòa, tốt đẹp. Nhưng với người xuất gia, khi đã “cắt ái từ sở thân”, rời bỏ gia đình, không thể cơm bưng nước rót, chăm bẵm hay chu cấp cho cha mẹ đầy đủ thì liệu có phải là bất hiếu?

1309 14
106

Bình luận (14)