94
238

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Hạnh đầu đà, 05/5/2021 22:59
94
238

“Khi đủ duyên về chùa Ba Vàng thì Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm. Thời Phật 10 phần thì cũng mong sao Tăng chúng được năm đến sáu phần. Tức là cố gắng làm sao mình giữ được phẩm chất của người tu và Thầy cũng mong cầu làm sao cho Tăng chúng trong kiếp này sẽ có những người vào được Thánh quả, vì có người vào được Thánh quả thì mới giữ gìn được đạo Pháp, mới lợi lạc cho chúng sinh”. - Thầy Thích Trúc Thái Minh

13 hạnh đầu đà chính là Pháp tu mà Đức Phật và các đại đệ tử đã thực hành, mang lại lợi ích cho nhân thiên vào hơn 2600 năm trước. Ngày nay tại chùa Ba Vàng - ngôi già lam thanh tịnh lưng chừng núi Thành Đẳng, chư Tăng vẫn đang tiếp nối các pháp đầu đà cao quý đó. Dù thực hành hạnh đầu đà rất khó khăn và gian khổ, nhưng Tăng đoàn chùa Ba Vàng vẫn quyết giữ vững chí nguyện, có tâm đạo trường viễn để đạt thành tựu trên con đường cầu đạo giác ngộ, giải thoát và đem lại lợi ích cho chúng sinh.

Thầy Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành hạnh đầu đà (hình ảnh chư Tăng tu tập trong rừng năm 2020)

Thầy Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành hạnh đầu đà (hình ảnh chư Tăng tu tập trong rừng năm 2020)

Giữ gìn hạnh đầu đà như thời Đức Phật tại thế - sự tu tập hiếm có thời nay tại chùa Ba Vàng

Hạnh đầu đà là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu. Tăng đoàn thời Đức Phật tại thế tu hành đầu đà khổ hạnh - tức không khổ hạnh thái quá, cũng không hưởng thụ thái quá. 13 hạnh đầu đà đó là:
1. Mặc y phấn tảo;
2. Chỉ mặc 3 y;
3. Khất thực để sống;
4. Khất thực theo thứ lớp;
5. Ngồi ăn 1 lần;
6. Ăn bằng bình bát;
7. Không để dành đồ ăn;
8. Sống ở trong rừng;
9. Ở dưới gốc cây;
10. Ở ngoài trời;
11. Ở nghĩa địa;
12. Nghỉ ở đâu cũng được;
13. Không nằm ngủ.

Như Thầy Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ, Pháp đầu đà là nơi nương tựa, sinh trưởng của mọi thiện pháp. Pháp tu cao quý này được ví như nước rửa sạch trần cấu, ác uế; cũng được ví như lửa thiêu hủy phiền não. Nó thổi quạt đi tất cả khí vị trần gian, dù thanh hay trược, dù thơm hay thối. Nó ví như thuốc đối trị tất cả tâm bệnh của con người, cho mọi người nếm thưởng nước cam lồ bất tử. Pháp đầu đà chính là ruộng phước cho chư Thiên và loài người, thành tựu ba cõi người, Trời và Niết bàn như ý nguyện. Pháp đầu đà cũng là chỗ nương tựa, thoát khỏi mọi sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết,...

Sự tu hành của chư Tăng chùa Ba Vàng

Ngày nay, việc tu khổ hạnh như thời Phật tại thế rất khó khăn vì đang là thời đại ngũ dục sung mãn, cường thịnh. Vậy nên, sự thực hành Pháp đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng là vô cùng hiếm hoi và cao quý.

Với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”, Tăng Ni chùa Ba Vàng là những bậc đã cắt ái ly gia, không giữ tiền bạc, không lập gia đình, ngày đêm thực hành hạnh thiểu dục tri túc với các Pháp đầu đà khổ hạnh: Ngày ăn một bữa, mặc ba tấm y rách rồi lại vá, tối ngủ ở rừng, nằm dưới gốc cây, khất thực để sống,... Tài sản của quý Thầy chỉ ba y và một bình bát.

Trong rừng, mỗi chư Tăng chỉ có một tọa cụ, một tấm chăn để che thân, gió lạnh, mưa sa. Chỗ ngủ nghỉ được dựng tạm bằng những cây tre ghim xuống đất, phía trên mái được phủ một lớp bạt nilon để che nắng mưa. 

Bất kể ngày hay đêm, nắng nóng hay mưa giông, đêm đông lạnh lẽo, rắn rết, muỗi mòng,... chư Tăng Ni chùa Ba Vàng vẫn miên mật thực hành Pháp đầu đà cao quý; chiến đấu với nội tâm và ngoại cảnh khắc nghiệt.

Chư Tăng quyết chí tu tập, khổ luyện, rèn sửa nghiêm thân tâm để chiến thắng cám dỗ, dục vọng; đạt được tự tại của an vui, giải thoát

Chư Tăng quyết chí tu tập, khổ luyện, rèn sửa nghiêm thân tâm để chiến thắng cám dỗ, dục vọng; đạt được tự tại của an vui, giải thoát

Dù trời mưa, y áo đã ướt nhưng chí nguyện tu hành giải thoát của chư Tăng chùa Ba Vàng vẫn luôn bền bỉ

Dù trời mưa, y áo đã ướt nhưng chí nguyện tu hành giải thoát của chư Tăng chùa Ba Vàng vẫn luôn bền bỉ

Chư Tăng tu hành hạnh đầu đà cầu chứng Thánh quả và lợi ích cho chúng sinh

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có đoạn: “…Tại gia tu hành chân chính cũng đạt đạo, đạt đạo rất nhiều là khác. Nhưng một vị Sa môn, một Tỳ kheo thọ 13 Pháp Đầu Đà là đã gần kề bên Niết bàn, lại còn lợi ích cho chúng sinh không kể xiết nữa...” Bởi người hành giả khi thực hành các hạnh đầu đà này sẽ đạt được những đức tính cao thượng, siêu việt.

Đó là hạnh kiểm thuần khiết; thực hành hoàn thiện hạnh kiểm; bảo vệ thân khẩu; tâm trong sạch; bám chặt được sự tinh tấn; dứt trừ lo sợ; dứt trừ ngã kiến; dứt trừ kết oán; trú vững trong tâm từ; nhận lãnh vật thực sao cũng được; có tâm thương tưởng, bình đẳng và tôn trọng tất cả mọi người; biết tiết độ trong vật thực; hằng tỉnh thức; không lưu luyến chỗ ở; trú chỗ nào cũng an lạc; người ghét điều ác; mến thích nơi thanh vắng; không dễ buông xuôi. Hơn nữa, để thực hành được các hạnh này phải đủ đức tính từ đức tin, tâm tàm quý, người mạnh khỏe, có trí tuệ,... mới xứng đáng để thọ trì 13 pháp này. 

Như bậc A La Hán Na Tiên đã từng nói: “Chính sự lợi ích cho chúng sinh, nêu gương cho chúng sinh thì một trăm cư sĩ đạt đạo, ngàn cư sĩ đạt đạo cũng không bằng một Tỳ kheo hành mười ba Pháp đầu đà đắc đạo”.

Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo. Thuở đó, Đức Phật đã tán thán hạnh đầu đà: “Nếu hạnh Đầu Đà được ở đời thì Pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có Pháp ở đời thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đạo Tam thừa đều còn ở đời.” (Trích kinh Phật tán dương hạnh đầu đà, Đại tạng kinh Việt Nam, A Tăng Nhất A Hàm, phẩm I, phần Đạo).

Bất kể ngày hay đêm, chư Tăng vẫn miên mật thực hành Pháp đầu đà; chiến đấu với nội tâm và ngoại cảnh khắc nghiệt (hình ảnh chư Tăng tu tập trong rừng năm 2020)

Bất kể ngày hay đêm, chư Tăng vẫn miên mật thực hành Pháp đầu đà; chiến đấu với nội tâm và ngoại cảnh khắc nghiệt (hình ảnh chư Tăng tu tập trong rừng năm 2020)

Như vậy, nơi nào có chư Tăng tu hành hạnh đầu đà, nơi đó chư Thiên và chúng sinh nhận được lợi ích, mạng mạch Phật Pháp được duy trì lâu dài và có thể xuất hiện bậc Thánh nhân. 

Thầy Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy, việc giữ gìn mạng mạch Phật pháp là sứ mạng của chư Tăng. Tăng chúng hưng thịnh thì Phật Pháp được tuyên dương, Tăng chúng thoái trào thì Phật Pháp theo đó mà lụi bại.

Vâng theo sự chỉ dạy của Thầy Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật tu tập theo pháp khổ hạnh đầu đà. Từ đó, cầu Thánh quả làm lợi ích cho nhân thiên. Chư Tăng quyết chí tu tập, khổ luyện, rèn sửa nghiêm thân tâm để chiến thắng cám dỗ, dục vọng; để đạt được tự tại của an vui, giải thoát. Chân thật tu tập như vậy trước để độ mình, sau độ chúng sinh. Đó cũng chính là cách duy nhất để giữ gìn, tuyên dương, làm cho chính Pháp được trường tồn, còn mãi trên thế gian.

Bài liên quan
238
CHIA SẺ
Bình luận (94)

Đọc thêm

25 T10, 2021
25 T10, 2021
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo nghiệp...

11 2688

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

18 T10, 2021
18 T10, 2021
Sớt bát cúng dường chư Tăng tích lũy phúc báu

Chư Tăng là những người xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình... thực hành giới hạnh thanh tịnh là ruộng phước to lớn cho nhân, thiên. Những ai được sớt bát cúng dường lên các Ngài được vô lượng phước báu về sau.

1 236

Sớt bát cúng dường chư Tăng tích lũy phúc báu

29 T9, 2021
29 T9, 2021
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

6 956

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

25 T9, 2021
25 T9, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

Học theo tấm gương sáng ngời của người cha vĩ đại - Đức Phật Thích Ca, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm nỗ lực, nghiêm trì giới luật, tu tập thiền định trong rừng để sớm ngày giác ngộ và khai mở ánh trăng trí tuệ có sẵn trong tâm.

11 790

Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

30 T7, 2021
30 T7, 2021
Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự cúng dường, hồi hướng phúc lành đến anh linh anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thành tâm sắm sửa tịnh tài, phẩm vật cúng dường trai Tăng...

2 260

Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự cúng dường, hồi hướng phúc lành đến anh linh anh hùng liệt sĩ

18 T6, 2021
18 T6, 2021
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

59 3422

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

08 T5, 2021
08 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

53 3633

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế