24
117

Bình bát của Sa môn, ruộng phước của chúng sinh

Hạnh đầu đà, 25/11/2021 09:22
24
117

“Người đi xuất gia phải xác định được lý tưởng của mình là giải thoát. Muốn giải thoát thì người xuất gia phải biết thiểu dục, biết viễn ly, biết đoạn giảm và thực hành Pháp. Người như vậy xứng đáng ôm bát đi khất thực, là đệ tử chân chính của Đức Thế Tôn và là ruộng phước màu mỡ để thí chủ gieo trồng.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trạch.

Bình bát của Sa-môn, ruộng phước màu mỡ cho chúng sinh gieo trồng

Bình bát của Sa-môn, ruộng phước màu mỡ cho chúng sinh gieo trồng

Thực hành lời dạy của Đức Phật, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giáo dưỡng chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng tu hành theo chính Pháp, thực hành hạnh khất thực, giúp cho nhân dân, Phật tử có cơ hội được bố thí, cúng dường vào ruộng phước điền Tam Bảo.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu Tăng đoàn, thong dong ôm bình bát, di chuyển đến trai đường để thọ nhận sự cúng dường

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu Tăng đoàn, thong dong ôm bình bát, di chuyển đến trai đường để thọ nhận sự cúng dường

Trưa ngày 12/4/2021 (tức 01/3/Tân Sửu) vừa qua, Sư Phụ cùng Tăng đoàn đã hứa khả, thọ nhận sự đặt bát cúng dường của gia đình Phật tử.

Với tâm thành kính, các Phật tử đã sớt vật thực vào bình bát của quý Thầy, mong nguyện quý Thầy thọ thực no đủ, có sức khỏe để tu hành sớm đạt Thánh quả, làm lợi ích quần sinh. Hy vọng rằng, sự cúng dường này sẽ trổ quả phước báu, để những sở cầu sở nguyện của Phật tử được thành tựu, gia đình được sống an vui, hạnh phúc.

Với tâm thành kính, Phật tử sớt phẩm thực vào bình bát quý Thầy, mong nguyện quý Thầy thọ thực no đủ, để có sức khoẻ tu hành, sớm đạt Thánh quả

Với tâm thành kính, Phật tử sớt phẩm thực vào bình bát quý Thầy, mong nguyện quý Thầy thọ thực no đủ, để có sức khoẻ tu hành, sớm đạt Thánh quả

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

117
CHIA SẺ
Bình luận (24)

Đọc thêm

15 T12, 2023
15 T12, 2023
Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đây là giấc mộng của bậc Thánh nhân, vô cùng hiếm thấy, thể hiện sứ mệnh và con đường vua Trần Nhân Tông sẽ đi sau này.

559 6366

Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông - "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, cũng là một bậc anh quân kỳ tài của Đại Việt, một Thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam

541 6457

Vua Trần Nhân Tông - 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông: "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

Trần Nhân Tông vì sao được nhân dân Việt Nam suy tôn là Phật hoàng? Cuộc đời tu hành của Ngài ra sao? Cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây

449 4713

Vua Trần Nhân Tông: 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

26 T8, 2023
26 T8, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

254 11902

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

16 T8, 2023
16 T8, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

28 8119

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

14 T8, 2023
14 T8, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Những người xuất gia tu hành phạm hạnh ôm bình bát đi khất thực làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh

97 9761

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

30 T6, 2023
30 T6, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh - tức không khổ hạnh thái quá, cũng không hưởng thụ quá, để rèn luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não

106 5420

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế