24
115

Bình bát của Sa môn, ruộng phước của chúng sinh

Hạnh đầu đà, 25/11/2021 09:22
24
115

“Người đi xuất gia phải xác định được lý tưởng của mình là giải thoát. Muốn giải thoát thì người xuất gia phải biết thiểu dục, biết viễn ly, biết đoạn giảm và thực hành Pháp. Người như vậy xứng đáng ôm bát đi khất thực, là đệ tử chân chính của Đức Thế Tôn và là ruộng phước màu mỡ để thí chủ gieo trồng.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trạch.

Bình bát của Sa-môn, ruộng phước màu mỡ cho chúng sinh gieo trồng

Bình bát của Sa-môn, ruộng phước màu mỡ cho chúng sinh gieo trồng

Thực hành lời dạy của Đức Phật, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giáo dưỡng chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng tu hành theo chính Pháp, thực hành hạnh khất thực, giúp cho nhân dân, Phật tử có cơ hội được bố thí, cúng dường vào ruộng phước điền Tam Bảo.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu Tăng đoàn, thong dong ôm bình bát, di chuyển đến trai đường để thọ nhận sự cúng dường

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu Tăng đoàn, thong dong ôm bình bát, di chuyển đến trai đường để thọ nhận sự cúng dường

Trưa ngày 12/4/2021 (tức 01/3/Tân Sửu) vừa qua, Sư Phụ cùng Tăng đoàn đã hứa khả, thọ nhận sự đặt bát cúng dường của gia đình Phật tử.

Với tâm thành kính, các Phật tử đã sớt vật thực vào bình bát của quý Thầy, mong nguyện quý Thầy thọ thực no đủ, có sức khỏe để tu hành sớm đạt Thánh quả, làm lợi ích quần sinh. Hy vọng rằng, sự cúng dường này sẽ trổ quả phước báu, để những sở cầu sở nguyện của Phật tử được thành tựu, gia đình được sống an vui, hạnh phúc.

Với tâm thành kính, Phật tử sớt phẩm thực vào bình bát quý Thầy, mong nguyện quý Thầy thọ thực no đủ, để có sức khoẻ tu hành, sớm đạt Thánh quả

Với tâm thành kính, Phật tử sớt phẩm thực vào bình bát quý Thầy, mong nguyện quý Thầy thọ thực no đủ, để có sức khoẻ tu hành, sớm đạt Thánh quả

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Bài liên quan
115
CHIA SẺ
Bình luận (24)

Đọc thêm

16 T2, 2023
16 T2, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

118 10250

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

03 T2, 2023
03 T2, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 6185

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

13 T1, 2023
13 T1, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

96 9255

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

06 T1, 2023
06 T1, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

13 hạnh đầu đà chính là Pháp tu mà Đức Phật và các đại đệ tử đã thực hành, mang lại lợi ích cho nhân thiên vào hơn 2600 năm trước. Ngày nay tại chùa Ba Vàng - ngôi già lam thanh tịnh lưng chừng núi Thành Đẳng, chư Tăng vẫn đang tiếp nối các pháp đầu đà cao quý đó....

104 5068

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

23 T12, 2022
23 T12, 2022
Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản...

7 1008

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

17 T11, 2022
17 T11, 2022
Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Tăng chúng chùa Ba Vàng đang cố gắng noi gương các Ngài, cố gắng thực hành ít nhiều công hạnh đầu đà, với tâm nguyện là độ mình, làm lợi ích cho chúng sinh...

3 628

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

14 T10, 2022
14 T10, 2022
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

7 1099

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp