3
42

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Hạnh đầu đà, 17/11/2022 09:31
3
42

Kính thưa đại chúng!

Càng thời mạt Pháp, việc khổ luyện tu hành lại càng quan trọng. Đất nước chúng ta có vua Trần Nhân Tông ở địa vị trên cả muôn dân, mà khi rời ngai vàng, cạo tóc xuất gia, Ngài liền tu khổ hạnh, bởi Ngài ý thức được lối tu khổ hạnh lợi ích như thế nào. Điều này cũng khẳng định với mọi người rằng, vật chất trần gian không phải là gốc đem lại hạnh phúc cho mọi người, nó chỉ là phương tiện để mang lại hạnh phúc cho mình, nếu chúng ta đắm say vào nó thì chúng ta có thể khổ vì nó rất nhiều. Cho nên các bậc trí tuệ đều xả bỏ danh lợi, coi ngai vàng như đôi dép rách, coi vinh hoa phú quý như đồ bỏ đi.

Tấm gương của Thái tử Tất Đạt Đa, của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Hiện nay, Tăng chúng chùa Ba Vàng đang cố gắng noi gương các Ngài, cố gắng thực hành ít nhiều công hạnh đầu đà, với tâm nguyện là độ mình, làm lợi ích cho chúng sinh, giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, làm cho Phật Pháp được lâu dài, để cho mọi người thấy tu là phải như vậy, không thể khác được.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì? | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 177”.)

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà

Bài liên quan
42
CHIA SẺ
Bình luận (3)

Đọc thêm

16 T2, 2023
16 T2, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

118 9613

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

03 T2, 2023
03 T2, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 6185

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

13 T1, 2023
13 T1, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

96 9136

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

06 T1, 2023
06 T1, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

13 hạnh đầu đà chính là Pháp tu mà Đức Phật và các đại đệ tử đã thực hành, mang lại lợi ích cho nhân thiên vào hơn 2600 năm trước. Ngày nay tại chùa Ba Vàng - ngôi già lam thanh tịnh lưng chừng núi Thành Đẳng, chư Tăng vẫn đang tiếp nối các pháp đầu đà cao quý đó....

104 5068

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

23 T12, 2022
23 T12, 2022
Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản...

7 1008

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

14 T10, 2022
14 T10, 2022
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

7 1099

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp