25 T3, 2020

Đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì? | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 177

Giữa khổ hạnh đầu đà đầu đà mà Đức Phật tán thán và khổ hạnh cực đoan trước đây Ngài phê phán có gì khác? Lợi ích của các pháp tu đầu đà khổ hạnh này là gì?...

92 1
5

Bình luận (1)