07 T11, 2022

"Học từ vật thực" - câu 243 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video "Học từ vật thực" - câu 243 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp dưới sự giảng giải của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

90 0

07 T11, 2022

"Học từ vật thực" - câu 243 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video "Học từ vật thực" - câu 243 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp dưới sự giảng giải của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

90 0
3

Bình luận (0)