07 T11, 2022

Học từ vật thực | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 243

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe Pháp thoại: “Học từ vật thực” trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp!

90 0
9

Bình luận (0)